Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahvaliit soovib õiguskantsleri hinnangut omavalitsuste kärbetele
Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsioon pöördus õiguskantsleri poole, et saada hinnang, kas valitsuse ettepanek vähendada omavalitsustele laekuva tulumaksu osa on kooskõlas kehtiva õigusega.

Rahvaliidu hinnangul võib tulumaksu vähendamine viia omavalitsused pankrotti ning kannatajateks on kohalikud elanikud. „Tegemist on olukorraga, kus valitsuskoalitsioon püüab poliitilise vastutuse endalt omavalitsustele lükata, kuid riigieelarve seisukohast efekti ei ole,” ütles Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni liige Tarmo Mänd.

Valla- ja linnaeelarve seaduse kohaselt hüvitatakse omavalitsustele vastavad summad, kui riigieelarvest pärast eelarve vastuvõtmist kehtestatakse Riigikogu või Vabariigi Valitsuse õigusakte, mille alusel eelarve tulud vähenevad või kulud suurenevad. „Selle sättega on riik andnud kohalikele omavalitsustele garantii, et eelarveaasta keskel reegleid ei muudeta,” sõnas Mänd.

Männi sõnul soovib valitsus saada õigust seada omavalitsustele kohustusi, vähendades samal ajal eraldisi riigieelarvest, mille tagajärjel satuvad omavalitsused finantsraskustesse ning valitsusel tekib võimalus sundliitmiseks.

Füüsilise isiku tulumaks moodustab omavalitsuste tulubaasist suurima osa ning selle vähendamine seab ohtu eurotoetuse kasutamise, kuna omafinantseeringuteks vahendeid ei jätku. Lisaks planeerib valitsuskoalitsioon panna täiendavaid kohustusi kohalikele omavalitsustele neid kohustusi kompenseerimata.

Valitsuse otsuse kohaselt väheneb kohalikele omavalitsustele laekuv tulumaksu protsent 0,83 protsendipunkti ehk siis selleks osaks oleks varasema 11,93 protsendi asemel 11,1 protsenti, mis on arvutuslikult 700 miljonit krooni. „Seda soovitakse rakendada eelarveaasta keskel, kui kohalikel omavalitsustel on eelarved kinnitatud kehtiva seaduse alusel,” Märkis Mänd. Ta lisas, et riigieelarve menetlemise käigus oli teada, et tulude pool ei täitu, samas ei suutnud valitsuskoalitsioon kärbete osas kokku leppida ja seadustati ebareaalne riigieelarve.


Manuela Pihlap
10 Veebruar 2009
  Kommentaarid