Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Autodesse tuleb uus hädaabisüsteem eCall
Eile pärastlõunal toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Juhan Partsi juhtimisel Liikluskomisjoni koosolek, mis kiitis heaks õnnetuste puhul autost automaatse hädaabikõne edastava süsteemi kasutuselevõtu Eestis.

eCall on Euroopa Komisjoni algatusel läbiviidav liiklusohutusprojekt, mille rakendamisel loodetakse igal aastal päästa Euroopas ligikaudu 2500 inimese elu. Projekti sisuline eesmärk on kiirendada liiklusõnnetuste korral hädaabiteadete edastamist häirekeskusesse, mis omakorda loob eelduse kiiremaks abi andmiseks päästetöötajate poolt.

Tegu on autosse paigaldatava süsteemiga, mis teeb automaatselt või manuaalselt kõneühenduse Häirekeskuse piirkondlikku keskusesse ning saadab koheselt sinna ka info sõiduki kohta. 

Kohustuslike andmete hulka kuuluvad:
* ajamärge;
* sõiduki täpne asukoht (positsioneerimine);
* sõiduki identifikatsioon;
* sideteenuse osutaja identifikatsioon;
* eCall märge, kas eCall algatati manuaalselt või automaatselt. Võimalik on ka manuaalse käivitamise korral kõne juhtimine mitteoperatiivsele abitelefonile.

Andmekandjana nähakse praegu GSM võrku, aga võimalik on ka UMTS (3G side) võrgu kasutamine. eCall vastastikuse mõistmise memorandumiga on hetkel liitunud juba 14 Euroopa Liidu liikmesriiki ning Śveits, Norra ja Island. Liitumas on ka Rumeenia, Poola, Ungari ja Luksemburg. Euroopa Komisjon soovib eCall süsteemi rakendada täies mahus Eurpa Liidu territooriumil 2010. aastalks. Eesti Häirekeskusel ei ole praegu veel tehnilisi võimalusi eCalli rakendamiseks, küll aga loodetakse see saavutada praegu väljatöötatava telemaatikarakenduse toel hiljemalt aastaks 2011. Projektiga ühinemiseks on Eestil vaja allkirjastada vastastikuse mõistmise memorandum. Liikluskomisjon kiitis heaks eCalliga liitumise ning projekti edasise arendamise Eestis.

Komisjoni liikmed tutvusid ka liiklusohutuse hetkeolukorra ja tänavuse liiklusõnnetuste statistikaga. Liiklusõnnetuste arv on vähenenud, varasemast vähem on ka vigastatuid ja hukkunuid. Eestis on

õnnetuste ja ohvrite arv langenud 50ndate aastate tasemele, vaatamata sellele, et autode arv on vahepealsetel aastatel kasvanud 15-16 korda. Kõige enam on olukorra paranemisele kaasa aidanud noorte, alla 30aastaste autojuhtide-moo­tor­ratturite osaluse oluline vähenemine liiklusõnnetustes. Siiski, vaa­­tamata noorte juhtide arvu olulisele vähenemisele liiklusõn­ne­tusse sattunute hulgas, on ka tä­na 20-30aastaste autojuhtide õnnetusse sattumise risk suurem kui vanematel juhtidel. Ligikaudu 2/3 hukkunute arvu vähenemisest saab kanda alkoholijoobes mootorsõidukijuhtide vähenemisele liiklusõnnetustes osalenud juhtide seas.

Kokku on esialgsetel andmetel 2008. aasta jooksul Eestis registreeritud 1858 (2007. aastal 2450) inim­­kan­na­ta­nu­te­ga liiklusõnnetust, milles hukkus 132 ja sai vigastada 2386 inimest. Kui mit­mel viimasel aastal oli Eesti Euroopa Liidu riikide hulgas oma liiklusohutustaseme poolest koos Läti ja Leeduga vii­maste hulgas, siis hetkel võib Eestit võrrelda selliste riikidega nagu Itaa­lia, Hispaania ja Bel­gia. Samas jäävad meie näitajad endiselt Euroopa Liidu riikide kesk­mi­stest kehvemaks.

Liikluskomisjon sai ülevaate ka liikluspiirangute digitaliseerimise/kaardistamisvõimaluste analüüsist, Tallinna linna programmist “Liiklus ohutumaks aastatel 2008-2014“ ja Sotsiaalministeeriumi võimalustest liiklusohutuse tõstmiseks.

Järgmine Vabariiklik Liikluskomisjon toimub 29. aprillil.Kalev Vapper
29 Jaanuar 2009
  Kommentaarid