Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Majanduslangus soodustab tasakaalustumist ja hindade alanemist
Statistikaameti andmetel kiirenes eelmise aasta neljandas kvartalis Eesti majanduslangus 9,4 protsendini. SKP kahanemine oli laiaulatuslik, hõlmates nii sisenõudlust kui eksporti.

Hoolimata elanike sissetulekute mõõdukast kasvust viimases kvartalis kahanes tarbimisaktiivsus märgatavalt. Eraisikute laenuvõtmine langes järsult ning kinnisvarainvesteeringuid tehti vähe. Kiiresti kahanev nõudlus ning piiratud krediidivõimalused langetasid ka ettevõtete investeerimisvõimalusi ning -motivatsiooni.

Peamiste kaubanduspartnerite halvenenud majandusolukord tõi kaasa Eesti ekspordimahtude märgatava vähenemise möödunud aasta viimastel kuudel. Sisenõudluse languse süvenemise tõttu on impordimahud vähenenud suuremas ulatuses võrreldes ekspordiga, mis tähendab väliskaubandusbilansi paranemist. Kuna ka väliskapitaliga ettevõtete kasumlikkus on kahanemas, mis mõjutab tulude kontot, siis on jooksevkonto puudujääk ehk majanduse välisfinantseerimisvajadus jätkuvalt vähenemas.

Maailmaturuhindade languse ning sisenõudluse vähenemise koosmõjul on Eesti inflatsioon kiiresti alanemas. Hindade langus aitab sissetulekute vähenemist tasandada ning elanike ostujõudu säilitada. Hõive arengute põhjal võib öelda, et ettevõtted on näidanud üles paindlikkust töökorralduses, pakkudes inimestele võimalust töötada osalise koormusega. See aitab säilitada töökohti, mis on raskete aegade üleelamiseks parem lahendus kui töötuks jäämine.

Majanduslangus puudutas kõiki sektoreid, jätkus nõudluse kiire langus ning müügimahtude vähenemine. Väljavaated tuleviku suhtes on pessimistlikud enamikes tööstusharudes ja ehituses, nõudluse edasist langust prognoosivad ka kaubandus- ja teenindusettevõtted. Järjest enam on ettevõtjaid, kes plaanivad langetada kaupade ja teenuste hindu ning vähendada töötajate arvu. Töötute arvu suurenemine, palkade langus ja valitsussektori kulude kärpimine mõjutavad nii tootmist kui ka tarbimist, mistõttu võib lähikvartalitel oodata majanduslanguse süvenemist.


Annika Vilu
13 Veebruar 2009
  Kommentaarid