Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

PRIA alustab loomakasvatustoetuste taotluste vastuvõttu 2. märtsil
PRIA alustab loomakasvatustoetuse taotluste vastuvõttu tänavu mõned nädalad varem kui eelmistel aastatel. Taotluste vastutvõtt toimub 2.-20. märtsini ning toetuste määramiseni tahame jõuda hiljemalt maikuu lõpuks.

Sarnaselt möödunud aastaga saab taotleda viit toetust: ammlehma ja ute kasvatamise täiendav otsetoetus, nn tootmisest lahtiseotud ehk referentsaastal kindlaks tehtud ühikute alusel määratavad ute, veise loomühikute ning piima tootmiskvoodi põhised otsetoetused.

Kaks esimest toetust on tootmise põhised ja neid makstakse loomade eest, kes on karjas taotlemise ajal olemas. Kolme viimatinimetatu puhul võetakse taotlusõiguse aluseks loomad või piimakvoot, mis on kindlaks tehtud varasemate aastate vastavate toetuste taotluste menetlemise käigus.

PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo peaspetsialisti Jana Nurmetu sõnul on kõigi viie toetuse puhul taotlemistingimused sarnased eelmise aasta omadele, kuid seoses taotlusperioodi ettepoole toomisega on nihutatud ka taotlusaluste loomade kohustusliku pidamisperioodi kuupäeva – 2009.aastal on selleks 27. aprill.

Täpsed taotlemisjuhised ja –vormid on saadaval PRIA maakondlikes teenindusbüroodes ja kodulehel www.pria.ee Veebruarikuu viimasel nädalal jõuab ligi 5700 mulluse taotleja postkasti ka PRIA trükis, mis sisaldab kokkuvõtlikku taotlemisjuhist ja õpetust e-PRIA kasutamiseks.

Võimaluse korral soovitame taotluse täita ja esitada kliendiportaali e-PRIA vahendusel. e-PRIA asub aadressil https://www.eesti.ee/epria / ning vajalikud kasutusjuhendid asuvad samuti portaalis. e-PRIA kasutamine on võimalik ka teenindusbüroos - taotlusvooru alguseks paigaldame kõigisse maakondlikesse teenindusbüroodesse klientidele kasutamiseks arvuti, mille abil saab esitada e-taotlust kohapeal ning paluda selleks PRIA töötaja abi.

„Taotluse elektrooniline esitamine on kindlasti mugavam ja kiirem kui paberite täitmine“ tõdes Nurmetu.

Maakondlikud teenindusbürood teenindavad kliente esmaspäeviti kell 8.30-18.00 ja muudel tööpäevadel 8.30-16.00.

Palume mitte jätta taotluse esitamist viimastele päevadele ja soovitame taotluse esitamiseks endale aja ette broneerida – siis pole tarvis järjekorras oodata. Taotluse üleandmise kuupäeva ja kellaaega on võimalik broneerida internetis aadressil www.pria.ee/reg , infotelefonil 737 7679 või helistades maakondliku teenindusbüroo üldnumbril.

Infotelefonil 737 7679 võib samuti küsida lisainfot taotlemise kohta.

Möödunud aastal esitatud taotluste alusel maksis PRIA suvel 1177 ammlehmatoetuse taotlejale 27,5 mln krooni, 5018 loomapidajale 112,7 mln krooni veise loomühiku alusel määratavat toetust, 1433 piimakvoodi omanikule 269 mln krooni; utetoetusi maksti 914 taotluse alusel 8,8 mln kr jooksva aasta kohta ning referentsaasta tootmise põhjal 832 taotluse alusel 1,8 mln krooni. Erinevaid toetusi maksti ligi 5700 taotlejale.

PRIA vahendusel oli 2009.a alguseks kaheksa aasta jooksul Eesti maaelu, põllumajanduse ja kalanduse toetusi välja makstud 13,5 miljardi krooni ulatuses. Taotlusi menetleval PRIA-l on õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.
26 Veebruar 2009
  Kommentaarid