Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Riigiportaali eesti.ee peetakse kasulikuks, kuid keeruliseks
Riigiportaali külastatavus on kahe kuuga kasvanud kaks korda – kui eelmise aasta kahel viimasel kuul käis portaalis 121 500 inimest, siis jaanuaris-veebruaris oli kasutajaid juba üle 233 tuhande. Tagasiside näitab, et tulevikult oodatakse portaali muutumist isiklikumaks, lihtsamaks ja päevakajalisemaks.

RIA algatas aasta esimesel kahel kuul üleriigilise teavituse ja veebiuuringu, et tuua inimesi portaaliga tutvuma ja selle arendamiseks ettepanekuid tegema. Eesti.ee peatoimetaja Rica Semjonova oli positiivselt üllatunud nähes, kui palju uusi inimesi jõudis selle aja jooksul portaali külastama.

„Uuringu kohaselt olid varem riigiportaali külastanud 52,6% vastanuist, kuid paljud – 47,4% - ei olnud sinna varem juhtunud. Inimestel on oluline teada, et tegelikult saab riigiportaalist kätte peaaegu kogu riigi või kohalike omavalitsustega seonduva. Inimene ei pea mööda internetiavarusi infot ja teenuseid otsima“, rõhutas Semjonova. Uuringust selgus, et sama arvasid ka vastajad - suur osa neist näebki riigiportaali kui ühtset tervikut, mis hõlmaks riigis hakkama saamiseks vajaliku info.

Küsitluses osales ligi 6500 inimest, 570 vastanut liitus ka portaali arendustiimiga. „Kõige enam otsitakse riigiportaalist infot või kasutatakse e-teenuseid“, selgitas peatoimetaja. Infot otsib 39% vastanutest, e-teenuste kasutamiseks tuleb portaali 21% inimesi. Ka tullakse niisama tutvuma (17,6%), õigusakte uurima (11,5%) või riigiasutuste kontaktandmeid otsima (9,9%). Vene keelt kõnelevate inimeste puhul võis täheldada, et info otsijate (70,1%), e-teenuste kasutajate (57,8%), õigusaktide otsijate (37,3%) ja kontaktandmete otsijate (31,6%) osakaal on eestlastega võrreldes oluliselt suurem. Lihtsalt tutvujate arv (4,5%) aga oluliselt väiksem. Portaali külastamist pidas kasulikuks ligi 96% vastanutest.

Kõige enam kommenteeriti portaali kasutusmugavust ja kujundust, aktiivsed oldi e-teenuste kohta tagasiside andmisel ja ettepanekuid tehti ka portaali sisu paremaks muutmisel. Kuigi riigiportaali eesti.ee nähakse eelkõige abimehena riigiga suhtlemisel, sooviti ka, et ta koondaks rohkem kohalike omavalitsuste infot ja osa erasektori teenustest.

Sisu osas soovitati näiteks, et portaal vahendaks päevakajalist infot (nt koondamised, toetused, lumekoristus, jne), tooks välja sammhaaval juhendid riigiga asjaajamiseks, täiendaks kodanikualgatuste infot, kajastaks avaliku sektori tööpakkumisi või võimaldaks personaalsemat kasutamist „minu teenused“ vmt näol.

Eesti.ee teavituskampaaniat rahastas SF programm „Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine“.


Katrin Pärgmäe
04 Märts 2009
  Kommentaarid