Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Arendustöötajate palkamiseks saavad nüüd toetust ka suurettevõtted
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts kirjutas täna alla „Arendustöötajate kaasamise toetamise tingimused ja kord“ määruse muutmise, millega toetatakse arendustöötajate värbamist ettevõtetesse. Toetus katab ettevõttesse palgatavate arendustöötajate palgakulud kuni 50% ulatuses kuni kolme aasta jooksul.

Arendustöötajate kaasamise toetusskeemi suurimaks muudatuseks on toetuse saajate sihtgrupi laiendamine: lisaks väike ja keskmise suurusega ettevõtetele saavad toetust ka suurettevõtted. Toetuse saajate ringi laiendamise vajadus tuleneb esiteks jahenenud majanduskliimas tegutsevate suurettevõtjate raskustest leida täiendavaid vahendeid arendustöötaja värbamiseks. Teiseks tahetakse anda võimalus kaasata kõrgelt kvalifitseeritud spetsialist ka Eestis tegutsevatele suurkontserni kuuluvatele Eestis registreeritud vähem kui 250 töötajaga ettevõtetele, keda vastavalt Euroopa Komisjoni tingimustele tõlgendatakse kui suurettevõtjaid.

Meetme eesmärk on toetada ettevõtetel suurte arenguhüpete läbiviimist, aidates ettevõtetesse kaasata valdkonna parimaid spetsialiste. Toetusega soovib ministeerium ärgitada ettevõtteid rohkem kaasa rääkima uute toodete, tehnoloogiate ja protsesside arendamisel või nende olulisel täiendamisel. Samuti on toetuse üheks oodatavaks tulemuseks ettevõtete rahvusvahelise turundusvõimekuse suurendamine ning koostöö tihendamine ettevõtete ja ülikoolide vahel.

Toetust on võimalik taotleda Eestis registreeritud ettevõttel, kes soovib palgata arendustöötajat kas teadus- ja arendusasutusest, välismaal tegutsevast ettevõttest või Eestis tegutsevast suurettevõttest. Toetus katab ettevõttesse palgatavate arendustöötajate palgakulud kuni 50% ulatuses kuni kolme aasta jooksul.

Perioodiks 2007-2013 on meetmele „Arendustöötajate kaasamise toetamine” kavandatud 210 miljonit Eesti krooni Euroopa Liidu Struktuurifondide raha.

Uus määruse muudatus hakkab kehtima pärast Riigi Teatajas ilmumist.


Heli Lehtsaar
06 Märts 2009
  Kommentaarid