Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Taastuvenergia tootmine saab 150 miljonit krooni eurotoetust
Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi allkirjastas meetme määruse, mis sätestab kaugküttesüsteemide ja taastuvenergiaallikatest elektri ja soojuse tootmise parandamiseks mõeldud Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) toetuse tingimused.

Toetuse eesmärk on elektri ja soojuse koostootmise arendamine, kaugküttekatlamajade üleviimine taastuvenergiaallikate kasutamisele ning kaugküttetrasside energiatõhususe parandamine. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul suureneb toetuse abil taastuvate energiaallikate osakaal Eesti energiabilansis, mis omakorda oluliselt vähendab välisõhu saastamist ja CO2 heitmeid.

„Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia osakaalu 2020. aastaks 25 protsendini. Seda eesmärki saab täita siis, kui energia tootmiseks rajatakse keskkonnasäästlikke koostootmisjaamu ning üha rohkem katlamaju viiakse üle biokütusele,“ lisas Tamkivi.

Meetme “Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks“ esimese vooru toetusteks on mõeldud 150 miljonit krooni. Taotlusvooru kuulutab Keskkonnainvesteeringute Keskus välja hiljemalt kolme kuu pärast ning toetust võivad taotleda nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, äriühingud kui ka sihtasutused.

Toetuse maksimaalne määr on 50% projekti maksumusest ning minimaalne toetuse suurus 500 000 krooni. Maksimaalne toetus projekti kohta on 20 miljonit krooni, välja arvatud elektri ja soojuse koostootmisjaamad, millele võimaldatakse toetust kuni 50 miljoni krooni ulatuses.

Elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on aastateks 2007–2013 toetusteks ette nähtud 25,149 miljardit krooni, millest taastuvenergiaallikate laialdasema kasutamise ja välisõhu kaitse alasuunale on mõeldud 1,1 miljardit krooni ERF-i toetust.


Liina Laastik
26 Märts 2009
  Kommentaarid