Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Piisavat pikivahet hoiab Tallinnas alla kolmandiku sõidukijuhtidest
Tagant otsasõitude ennetamiseks läbiviidud Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) monitooring paljastas, et ohutut pikivahet hoiab Tallinna liikluses vaid 31,3% sõidukijuhtidest.

Tallinnas läbiviidud uuringuga mõõdeti sõidukite pikivahesid neljal sõidurajal kokku ca 480 tundi, mille käigus loendati ligi 95 000 sõiduki andmed. Mõõtmiste tulemuste kohaselt ei hoidnud minimaalseltki piisavat pikivahet keskmiselt 9% kõigist sõidukijuhtidest. Keskmiselt 59,7% sõidukijuhte hoiab pikivahet varuajaga 0-1 sekundit, mis on ohu vältimiseks piisav vaid ideaaltingimustel. Piisava varuga (varu vähemalt 1 sekund) pikivahet hoidsid keskmiselt vaid 31,3% sõidukijuhtidest.

LKFi kahjuennetuse valdkonna juhi Erik Ernitsa kinnitusel on enamasti ebapiisavast pikivahest tingitud tagant otsasõidud kõige sagedasem liiklusõnnetuse liik Eestis. "Aastatel 2003-2008 jäi tagant otsasõitude osakaal liikluskindlustuse andmebaasi andmetel vahemikku 24-28%," lausus Ernits. "Aastal 2008 moodustasid tagant otsasõidud kõigist liikluskindlustuses registreeritud juhtumitest 24% ja absoluutarvuna juhtus neid õnnetusi umbes 8000. Tagant otsasõitude tulemusel tekkinud kogukahju oli eelmisel aastal suurusjärgus 200 miljonit krooni."

Mõõtmiste tulemusel pakub LKF välja kolm võimalust tagant otsasõitude arvu vähendamiseks:

Ohutust pikivahest teavitamiseks ning tagant otsasõitude vältimiseks on oluline anda liiklejatele senisest enam infot pikivahe ja liiklusõnnetuste seoste kohta. Seetõttu on tervitatav pikivahe läbimise aja määratluse sissetoomine praegu Riigikogu menetluses olevasse uude liiklusseaduse eelnõusse.

Õiget pikivahe hoidmist soodustavate tehniliste seadmete laialdasem kasutamine sõidukitel võib tagant otsasõitude sagedust märkimisväärselt vähendada. Seetõttu on oluline sellise sõiduki lisavarustuse propageerimine ning kasutuselevõtmise soodustamine.

Alustada tuleb õige pikivahe hoidmist soodustava märgistuse katsetamisega Eesti maanteedel. Sarnase märgistuse kasutamine on muude riikide praktikas levinud ning uuringute andmetel andnud positiivseid tulemusi. Tänaseks on algatatud Maanteeameti, politsei ja Eesti Liikluskindlustuse Fondi eestvedamisel projekt märgistuse katsetamiseks. Kui katsetuse tulemused on positiivsed, tuleks pikivahe märgistust rakendada ka Eesti maanteedel.

LKFi kahjuennetuse valdkonna juht Erik Ernits rõhutas, et lisaks pikivahe hoidmisele peab ka juht ise olema liikluses tähelepanelik. "Sellele aitavad kaasa juhi tähelepanu hajutavate tegurite ja tegevuste vähendamine või veel parem, neist loobumine täielikult," selgitas Ernits. "Näiteks võib tuua mobiiltelefoniga rääkimise, söömise, suitsetamise, ajalehtede lugemise või muud sarnased tegevused, mis autorooli ei sobi. Samuti tuleks piirata ning tõhusamalt kontrollida juhi tähelepanu kõrvalejuhtivate objektide paigutamist nii sõidukitesse kui liikluskeskkonda, näiteks lisatuled sõidukitel, reklaamtahvlid jms."

LKFi monitooringu eesmärgiks oli saada ülevaade Tallinna liikluses hoitavatest pikivahedest, hinnata nende mõju tagant otsasõitude arvule ning pakkuda välja võimalikud lahendused tagant otsasõitude ennetamiseks.

LKF on seaduse nõudel kindlustusandjate poolt asutatud ühing, mille peamiseks ülesandeks on täita liikluskindlustuse garantiifondi rolli ning hallata liikluskindlustuse registrit. Garantiifond hüvitab kindlustamata või tundmatuks jäänud sõidukite poolt põhjustatud kahjud. Samuti kogutakse vahendeid olukordadeks, kui kindlustusandja ei ole võimeline kannatanute nõudeid rahuldama maksejõuetuse tõttu. LKF on lüli liikluskindlustuse rahvusvahelises võrgustikus, täites nii Euroopa Liidu nõuetest tulenevat teabekeskuse ja kompensatsiooniorgani rolli kui ka rahvusliku büroo rolli Rohelise Kaardi süsteemis. LKF toetab kindlustuse vaidluskomisjoni tegevust ning arendab kahjuennetustegevust.


Rait Matiisen
02 Aprill 2009
  Kommentaarid