Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahvaliit ootab initsiatiivi presidendilt
Täna, 6. aprillil võttis Eestimaa Rahvaliidu juhatus vastu avalduse, milles leiab, et valitsuse tegevusetus võib kaasa tuua sotsiaalse kriisi. Selle vältimiseks ootab Rahvaliit nüüd initsiatiivi presidendilt. Rahvaliidu hinnangul pole majanduskasvule tuginevat koalitsioonilepet enam võimalik täita ning valitsuserakondadel ei olegi siduvat lepet, mis neid ühendab.

Rahvaliit on seisukohal, et töölepinguseadusest tulenevate toetuste edasilükkamine, pensioni teise samba riiklike sissemaksete lõpetamine ning laste arvuga seotud tulumaksuvabastuse kaotamine on mõeldav ainult laiapõhjalises arutelus saavutatava kokkuleppega.

Valitsuse tegevus riivab oluliselt õiguskindluse põhimõtet, mille kohaselt on rahval õigus loota, et kehtivad regulatsioonid ja antud lubadused jäävad püsima ka tulevikus. „Heldekäeliselt lubatud toetuste ja hüvitiste ühepoolne kaotamine paneb kahtlema peaministri lubadustes,” ütles Eestimaa Rahvaliidu esimees Karel Rüütli, lisades, et raske on uskuda peaministrit, kelle sõnad ja teod lähevad lahku.

Eestimaa Rahvaliidu hinnangul peab valitsus kaasama otsustamisse ka huvirühmade esindajaid, mitte külvama segadust šokeerivate infokildude pildumisega. „Nii nagu inimene ei saa ühepoolselt loobuda maksude maksmisest, ei tohi ka valitsus ühepoolselt loobuda oma kohustustest,” märkis Rüütli.

„Selle asemel, et esitada plaan majanduse elavdamiseks, kauplevad võimuerakonnad oma valimislubaduste üle ning keskenduvad valimiskampaaniale,” sõnas Rüütli. „Kuna majanduskasvule tuginevat koalitsioonilepet pole enam võimalik täita, siis valitsuserakondadel ei olegi siduvat lepet, mis neid ühendab. On hämmastav, et praeguses kriitilises olukorras on neli valitsusliiget otsustanud oma haldusala juhtimise asemel kandideerida Euroopa Parlamenti.”

Kasvav tööpuudus on vähendanud inimeste ning kogu ühiskonna kindlustunnet, valitsuse tegevusetus ja otsustamatus vaid süvendab kindlusetust. „Ajal, mil plahvatusohtlik olukord majanduses ja tööturul võib põhjustada sotsiaalse või isegi poliitilise kriisi, tuleb laiendada otsustajate ringi,” rõhutas Rahvaliidu juhatuse liige Mai Treial. „Kui viimati põhjendati riigieelarve kärpimise protsessi puhul ekspertide ja kodanikuühenduste kõrvalejätmist ajapuudusega, siis nüüd, vastupidi, näib valitsusel aega olevat küllaga,” lisas Treial.

Treiali sõnul ootab avalikkus valitsuselt tervikpaketti majanduskriisi pehmendamiseks, tööpuuduse leevendamiseks ja uute töökohtade loomiseks. „Seistes sotsiaalse kriisi lävel, jääb ainuüksi kulude kärpimisest väheks – see toob vaid ajutist leevendust,” sõnas ta.

Kui valitsus ei rakenda meetmeid kriisi ohjamiseks, võib töötute arv veel enne aasta lõppu ületada 100 tuhande piiri. „Töötuse kasvus ei maksa süüdistada maailmamajandust, vaid valitsuse tööturupoliitika ja tööseadusandluse puudusi,” põhjendas Treial. „On lubamatu, et valitsus püüab koomale tõmmata uue töölepinguseaduse järgseid hüvitisi ning paneb tööandjate ja töövõtjate õlgadele kohustuse katta senise tööturuameti personali- ja majandamiskulud, mis võib viia töötukassa pankrotini.”


Manuela Pihlap
06 Aprill 2009
  Kommentaarid