Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž tähistab 10. sünnipäeva
28.-30. aprillil tähistab Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž oma 10. sünnipäeva. Juubeliüritused avab kolmapäeval, 28. aprillil rahvusvaheline õuesõppe konverents, 29. aprillil toimub pidulik aktus ja sellele järgnev koosviibimine, 30. aprillil aga praeguste ja endiste üliõpilaste volbripidu „Krambambuli“.

„Tallinna Ülikool jätkab Rakveres suure rõõmuga ja oma vastutusest teadlikult seda olulist ja pika traditsiooniga haridustööd, millega TLÜ Rakvere Kolledži majas on üle saja aasta tegeldud - isegi kui me kunagi kolime suuremasse "tarka majja". Ma loodan, et mida edasi, seda paremini on Virumaa inimestele läbi kolledži kättesaadavad kõik need olulised asjad, mida ülikool oskab ja suudab, neile sobivates vormides, erinevate valdkondade haridusest ja täiendõppest partnerluseni teadmismahukas ettevõtluses või avaliku sektori arendusprojektides,“ märkis Tallinna Ülikooli rektor professor Rein Raud.

„Kolledž on kümne aastaga saavutanud vajaliku stabiilsuse, seda eeskätt sisulises, kuid ka numbrilises väljenduses. On välja kujunenud erialad, milles oleme tugevad ja mille järgi meid teatakse ning meelsasti õppima tullakse üle kogu Eesti. Tulevikku silmas pidades on kolledž võtnud endale ülesande olla initsiaatoriks kõrgkoolide koostööle Lääne-Virumaal, kaasates regionaalse kompetentsikeskuse arendamisse piirkonna kõiki olulisi partnereid.“

Teisipäeval, 28. aprillil toimub juubelinädala esimene üritus - õuesõppe konverents. Rakveresse saabuvad ka külalislektorid Šotimaalt - Ally Sangster ja Irene Bews, kes räägivad oma ettekandes õuesõppe erinevatest mõjudest inimesele. Rakvere Kolledži õppejõud eesotsas lektor Lehte Tuulinguga annavad aga ülevaate õuesõppega seotud hoiakutest, tegevustest ning pedagoogikast. Lisaks toimub raamatu „Õuesõppe pedagoogika – lähiümbrusest saab õpiõu" esitlus, mida viivad läbi raamatu üks autoritest Linköpingi Ülikooli professor Anders Sczepanski ja tõlkija Inkari Lindve. Lisainfot õuesõppe konverentsi kohta saad siit. http://www.rakvere.tlu.ee/public/files/ouesope.pdf

Kolmapäeval, 29. aprillil kell 17.00 algab kolledži hoones (Pikk 40, Rakvere) juubelile pühendatud pidulik aktus, kus tänatakse koostööpartnereid, sõpru, kaasamõtlejaid ja toetajaid; kuulutakse välja kolledži lemmikõppejõud ning esitletakse värsket trükis "Rakvere ajalooline vaimsus hariduses ja kultuuris. Vana koolimaja Pikk 40”. Aktusele järgneb meeleolukas koosviibimine. Piduõhtu kava leiad siit. http://www.rakvere.tlu.ee/public/files/synnipaev.pdf

Neljapäeval, 30. aprillil kell 17.30 alustavad praegused ja endised tudengid volbripeo „Krambambuli“ tähistamist. Toimub rongkäik, ühislaulmised, oksjon ning tantsupidu. „Krambambuli“ kava leiad siit. http://www.rakvere.tlu.ee/public/files/krambambuli.pdf

Rakvere Kolledž avas uksed 1. septembril 1999, kolledži rajamine Rakveresse oli piirkonna jaoks tähelepanuväärne sündmus, kuna sellega taaskäivitati Rakvere Õpetajate Seminarist alguse saanud õpetajakoolitus. Kolledž määratleb end kaasaegse õpikeskkonnaga regionaalse haridus- ja teaduskeskusena, mille eesmärgiks on arendada õppe- ja uurimistegevust ning toetada piirkondliku arengu vajadusi. Hetkel õpib Rakvere kolledžis 321 üliõpilast viiel erialal. Kolledžis saab õppida bakalaureusetasemel päevaõppes alushariduse pedagoogiks, kaugõppes sotsiaalpedagoogikat, sotsiaaltööd või alushariduse pedagoogiks; magistritasemel saab õppida kaugõppes riigiteadusi. Ühtekokku on 10 aasta jooksul Rakvere Kolledži lõpetanud 499 tudengit.


Maiki Voore
27 Aprill 2009
  Kommentaarid