Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Aastasest maksutulust tasuti riigieelarvesse aprilli lõpuks 18,8 miljardit krooni
Aprilli lõpuks oli maksu- ja tolliameti andmetel riigieelarvesse maksutulusid tasutud 18,8 miljardit krooni, mis on 28,3 protsenti eelarves planeeritust. Aprillis tasuti makse 4,9 miljardit krooni. Eelmise aasta nelja esimese kuuga laekus riigieelarvesse 20,9 miljardit krooni ehk 28,5 protsenti eelarves planeeritud maksutuludest.

Aprilli lõpu seisuga on maksude kogulaekumine lisaeelarve graafikus, kuid võrreldes eelmise kuuga on positsioon halvenenud. Arvestades rahandusministeeriumi kevadist majandusprognoosi ning tööturu arenguid, võib eeldada maksulaekumiste vähenemist teisel poolaastal.

Sotsiaalmaksu oli aprilli lõpu seisuga tasutud 2,3 miljardit krooni. Nelja kuuga on tasutud 9,7 miljardit krooni ehk 31,7 protsenti eelarves planeeritust. Järgnevatel kuudel on tulenevalt tööturu olukorra jätkuvast halvenemisest oodata sotsiaalmaksu alalaekumist võrreldes eelarves planeerituga.

Füüsilise isiku tulumaksu tagastused ületasid ka aprilli lõpuks tasutud tulumaksu, mistõttu on tasumiste saldo 918,5 miljoni krooni ulatuses negatiivne. Tulumaksutagastused ulatuvad aprilli lõpuks 2,5 miljardi kroonini, millest aprillis tagastati 292,2 miljonit krooni. Aprilli alguseks maksu- ja tolliametile elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide põhjal kuulub kokku tagastamisele 2,6 miljardi krooni ulatuses füüsilise isiku tulumaksu.
Kohalikele omavalitsustele eraldati aprillis füüsilise isiku tulumaksu 873,9 miljonit krooni.

Juriidilise isiku tulumaksu tasuti aprilli lõpuks 857,3 miljonit krooni, mis moodustab 25,7 protsenti eelarves planeeritust. Aprillis tasuti juriidilise isiku tulumaksu 172,1 miljonit krooni, mis on oodatust mõnevõrra vähem.

Käibemaksu tasuti nelja esimese kuuga 5,8 miljardit krooni, mis moodustab 30,1 protsenti eelarves kavandatust. Aprillis tasuti sellest 1,5 miljardit krooni, mis jääb ootustele mõnevõrra alla. Nelja kuu võrdluses on käibemaksu kuised laekumised olnud võrdlemisi stabiilsed, kuid eratarbimise jätkuva vähenemise taustal ei ole välistatud laekumiste vähenemine järgnevatel kuudel.

Võrreldes möödunud aasta aprilliga on aktsiisilaekumised kasvanud, kuid see tuleneb möödunud aasta alguses toimunud aktsiismäärade tõusule eelnenud varude soetamisest 2007. aasta lõpus ning sellega kaasnenud tavapäratult madalast võrdlusbaasist alates veebruarist.

Alkoholiaktsiisi tasuti aprilli lõpuks 704,1 miljonit krooni, mis moodustab 28,2 protsenti eelarves planeeritust. Aprillis tasuti sellest 179,7 miljonit krooni. Võrreldes eelarves kavandatuga on alkoholiaktsiisi tasutud oodatust jätkuvalt vähem.

Tubakaaktsiisi oli aprillikuu lõpu seisuga tasutud 532,8 miljonit krooni ning eelarves kavandatust on täidetud 28,9 protsenti. Aprillis tasuti tubakaaktsiisi 111,4 miljonit krooni, mis sarnaselt alkoholiaktsiisile on väiksem summa kui eelarves planeeritud.

Kütuseaktsiisi tasuti aasta esimese nelja kuuga 1,5 miljardit krooni. Aprillikuu seisuga on eelarves planeeritust täidetud 32,6 protsenti. Aprillis tasuti kütuseaktsiisi 392,1 miljonit krooni ning see vastab eelarves oodatud tasemele.

Ettemaksukonto muutus mõjutas aprillis tasutud maksusummasid 36,9 miljoni krooni ulatuses. Ettemaksukonto kajastab ettemakseid tulevaste perioodide maksukohustuste arvelt. Konto muutus näitab ettemaksete tegemise ning nende kasutamise suhet. Konto positiivne muutus viitab, et aprillis tehti uusi ettemakseid rohkem kui varasemaid ettemakseid ära kasutati.Piret Seeman
08 Mai 2009
  Kommentaarid