Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Keskkonnainspektsiooni ja päästekeskuse inspektorid kontrollisid Hiiumaal puhkealasid
Eile õhtul kontrollisid Keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo inspektorid
ja Lääne-Eesti Päästekeskuse tuleohutuse inspektorid Hiiumaal Kõpu
poolsaarel olevaid RMK puhkealasid. Avastati kümmekond keelatud alal
telkimist ja üks metsa alla tehtud lõke.

Kokku käisid inspektorid läbi viis puhkeala, kus jälgiti lahtise tule
kasutamist looduses ning puhkealal kehtivate nõuete täitmist, sealhulgas
telkimise nõuetest kinnipidamist.

Kolm Põhjanina rannas telkima asunud seltskonda suunati ümber Hirmuste
telkimisalale. Ülejäänud seltskonnad, kes olid oma telgid seadnud Palli
ja Kaleste telkimiskohtadest väljapoole, tõstsid oma telgid selleks
ettenähtud alale.

Kuna kõik valesti telkinud said puhkealal kehtivatest nõuetest aru ja
tõstsid telgid vastu vaidlemata ringi, piirduti nende suhtes märkusega.

Kontrollkäigul avastati üks lõke, mis oli tehtud metsa-alale väljaspool
selleks ettenähtud lõkkeplatsi. Lõke oli küll kividega ümbritsetud ja
kõrval seisis veenõu, kuid kohapeal olnud inimestele anti korraldus lõke
kustutada ning kivid minema viia, et järgmised seltskonnad seda
lõkkekohana ei kasutaks.

Keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo juhataja Marek Põllu sõnul
koristasid nende inspektorid koos Keskkonnaameti töötajatega enne
puhkuste hooaja algust kõik ebaseaduslikud lõkkekohad ja praegu ei ole
neid juurde tekkinud.

Lähiajal tehakse samasuguseid kontrollkäike ka teistele Lääne-Eesti
puhkealadele. Kontrolli eesmärk on metsatulekahju ärahoidmine.
Metsatulekahju kustutamine on päästeteenistusele väga aeganõudev ja
ressursimahukas ning looduse taastumine põlengust võtab aega
aastakümneid.

Enamasti saavad looduses puhkevad tulekahjud alguse inimese käe läbi.
Sellepärast tuletame meelde:

* Looduses tohib lõket teha ainult nendes kohtades, kus maaomanik
on lõkkeaseme eelnevalt ette valmistanud ja tähistanud. Riigimetsas on
RMK puhkealadel lõkkeplatsid, kus on sädemepüüdjatega lõkkealused.
* Ka grillahju tohib kasutada ainult tähistatud lõkkeplatsidel
* Metsas tohib suitsetada ainult tähistatud lõkkeplatsidel
* Mootorsõidukiga tohib sõita ainult teedel. Turbapinnasega
maastikul sõites võib turbatolm kuumale summutile või muule mootori
osale sattuda ning tulekahju põhjustada, samuti võib mootorsõiduki
kuumad väljalaskesüsteemi osad süüdata kuiva metsataimestiku või heina.
Siinkohal tuletame veel meelde, et väljaspool teid tohib sõita ainult
maaomaniku loal ning kaitsealadel kaitseala valitseja nõusolekul ja
teatud juhtudel.


Leili Tuul
13 Juuli 2010
  Kommentaarid