Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahandusministeerium sõlmis euro teavitustegevuseks vajalikud hankelepingud
Rahandusministeerium sõlmis hankelepingud meediapindade broneerimiseks, eurokalkulaatorite ostmiseks ning euro kasutuselevõtmise eelse ja järgse seireuuringu tellimiseks.

Euro teavitustegevuseks vajalike meediapindade vahendamiseks sõlmiti hankeleping meediaagentuuriga Trendmark OÜ. Leping hõlmab pindade broneerimist internetis, televisioonis, raadios ja mujal. Hankelepingu maksumus on ligi 33 000 krooni, mis ei sisalda meediapindade ostmise, teadete kujundamise ning tootmise kulusid.

Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega allkirjastas rahandusministeerium 4,79 miljoni krooni suuruse lepingu Hiina ettevõttega Putian Hanjiang Bai Li Electronic Plastic Co Limited eurokalkulaatorite hankimiseks. Kalkulaatorid jõuavad Eestisse novembri alguseks ning saadetakse seejärel otsepostituse teel koos eurole üleminekut tutvustava infomaterjaliga kõikidele Eesti leibkondadele.

„Tänu eurokalkulaatorite tootja ja meediapartneriga lepingu sõlmimisele sai rahandusministeerium kindluse, et euro teavitamiseks vajalikud meediapinnad on ettenähtud ajaks tagatud ja uute hindadega harjumist abistavad kalkulaatorid jõuavad sügisel kõikide Eesti leibkondadeni," sõnas rahandusministeeriumi asekantsler Tanel Ross.

Rahandusministeerium ja riigikantselei viisid eelmisel nädalal lõpule ka hanke, millega riik hakkab saama ülevaadet, kuidas Eesti elanikud on informeeritud eurole üleminekuga seotud tegevustest.

Euro kasutuselevõtmise eelse ja järgse seireuuringuga viiakse läbi kuus küsitlust, millest viis toimuvad tänavu ning üks peale paralleelkäibe perioodi lõppemist, so järgmise aasta jaanuaris. Esimese viie uuringu eesmärk on tuvastada Eesti elanike informeeritus eurole üleminekuga kaasnevatest tingimustest, uurida eurokommunikatsiooni nähtavust ning avalikku arvamust eurole üleminekul. Jaanuaris läbiviidav küsitlus peaks andma tagasisidet euro teavitustegevuse tulemuslikusest.

„Uuringutulemuste näol on tegemist olulise töövahendiga, mis annab jooksvalt ülevaate, kuhu peaksime oma kommunikatsioonitegevuses veel enam tähelepanu pöörama. Inimeste informeerimine eurole üleminekuks vajalikust teabest on saamas täishoo ning esimeste uuringutulemuste ja edasiste tulemuste võrdlemisel saame hinnata teavitustöö edukust,” rääkis Ross.

Uuring viiakse läbi telefoniintervjuudena omnibuss-uuringu raames ja igas uuringulaines küsitletakse vähemalt 500 Eesti alalist elanikku vanuses 15-74 aastat.

Hankelepingu seireuuringu läbiviimiseks sõlmis rahandusministeerium ja riigikantselei uuringufirmaga OÜ Faktum ja Ariko. Hankel parima pakkumise teinud OÜ-ga Faktum & Ariko sõlmitud lepingu maksumuseks on 144 000 krooni.

Rahandusministeerium on käivitanud ja tulevikus käivitamas hanked euro teavitustegevuse loovlahenduste leidmiseks ning erinevate infomaterjalide tootmiseks. Kuna edasist euroteavitust juhitakse rahandusministeeriumist, siis ostab ministeerium vajalikud teenused vastavate tegevuste kaupa ise sisse.
Rainer Laurits
27 Juuli 2010
  Kommentaarid