Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Reformierakond avalikustas keelepoliitika programmi
Reformierakonna keelepoliitika eesmärk on tagada eesti keele kestmine ja areng kõigis eluvaldkondades läbi aegade – oluline on eesti keele kasutusala sihikindlalt laiendada tulevikutehnoloogiatele ning uutele teadus- ja kultuurivaldkondadele.

„Keel pole asi iseeneses, vaid vahend edukaks toimetulekuks mis tahes elualadel. Parima keele- ja aineõppe pakkumiseks igal haridusastmel uuendame õppekavasid ja õppematerjale ning panustame keeleõppe osakaalu suurendamisse õpetajakoolituses. Samuti suurendame veebipõhiste õppematerjalide hulka ja kättesaadavust,“ ütles Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Paul-Eerik Rummo.

„Kindlasti on vajalik eesti keele õppe süvendatud jätkamine muu emakeelega inimestele. Tagame kõigil haridusastmeil kõrgel tasemel õppematerjalid ning laiendame keelekümblusvõimalusi, samuti suurendame riigikeeleõppe võimalusi täiskasvanuile,“ sõnas Rummo.

Rummo tõi esile, et Eestil on kõik eeldused kuuluda enimarenenud keeletehnoloogiaga riikide esirinda. „Toetame eesti keele kasutamist järjest uuenevates info- ja suhtlustehnoloogilistes rakendustes - kõnesünteesi tehnoloogia täiustamist, kõnetuvastuse rakenduste loomist ja kasutuselevõttu, eestikeelse ja eesti keelele suunatud tarkvara loomist ja rakendamist.“

„Vabariigi Presidendi algatusest eesti keele rikastamiseks arendame välja süsteemsemad keelevärskenduse ja oskussõnavara loomise võimalused ning kanname hoolt, et õnnestunud sõna- ja mõisteloome tulemused leiaksid kiiresti koha kõrgkooliõpikuis,“ lausus Rummo.

Rummo lisas, et keeleuuenduse kõrval on tähtis juurutada keelekasutuse häid tavasid. „Laiendame keelenõustamise tehnilisi võimalusi ja tagame sõnastike vaba kättesaadavuse veebis. Lisaks toetame keelekorraldusasutusi ja -ühendusi,mis väärtustavad rikkalikku eesti keele kasutust ühiskonnas.“

Reformierakonna keelepoliitika programm näeb ette eesti keele murrete väärtustamist sihtprogrammide kaudu ja eesti keele toetamist välis-eesti kogukondades. Reformierakond seab eesmärgiks, et üha enamates välisülikoolides avataks eesti keele ja kultuuri õppetoolid.

04 Jaanuar 2011
  Kommentaarid