Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Keskkonnaamet pakub koolidele ja lasteaedadele tasuta õppeprogramme
Täna, rahvusvahelisel õuesõppepäeval, alustab Keskkonnaamet kevadiste õppeprogrammide pakkumist üldhariduskoolidele ja lasteaedadele. Programmides saab osaleda õppeaasta lõpuni.

Õppeprogrammide teemad lähtuvad Keskkonnaameti tegevusvaldkondadest ja loovad seose koolis õpitud teooria ja praktilise igapäevaelu vahel. Need on seotud säästva arengu põhimõtetega ning sisaldavad aktiivõppe elemente. Õppeprogramme viiakse läbi nii Keskkonnaameti looduskeskustes kui ka koolides ja lasteaedades. Samuti on õppeprogramme, mis viivad lapsi kaitsealadel asuvatele õpperadadele või hoopis jäätmejaama või reoveepuhastisse.

„Loodame, et programmid aitavad õpetajatel paremini õppekava teemasid käsitleda, pakkudes õpilastele huvitavaid praktilisi tegevusi nii õues kui ka klassiruumis,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Programme juhendavad Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid, kellega tuleb programmi tellimiseks ühendust võtta. Õppeprogrammide loetelu ning tellimiskontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt aadressil http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/oppeprogrammid/

Programmidel osalemine on koolidele ja lasteaedadele tasuta. Väljaspool haridusasutust toimuvatele programmidele kohalesõit tuleb koolil või lasteaial ise korraldada.

Keskkonnaamet on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel loonud uue sisu mitmetele looduskeskustele. Eelmisel aastal valminud ekspositsioonid ootavad uudistama ja õppima Räpina keskkonnamajas ning Iisaku, Endla, Karula ja Otepää looduskeskustes. Hiljuti avati Lahemaa rahvuspargi looduskeskuse uus ekspositsioon Palmses. Harju-Järva-Rapla regioonis saab külla kutsuda keskkonnahariduse bussi.

2013. aastal viisid Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid läbi 1026 õppeprogrammi, milles osales kokku 21 436 õppurit.
14 Aprill 2014
  Kommentaarid