Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Konkurentsiamet tegi ettepaneku kehtestada ravi rahastuse jagamiseks läbipaistvad kriteeriumid
Konkurentsiamet tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmise eelnõu, millega lisataks seadusesse selged ja läbipaistvad kriteeriumid ravi rahastuse jagamiseks tervishoiuasutuste vahel.

Konkurentsiameti ettepanek puudutab eelkõige neid erialateenuseid, mida pakutakse väljaspool haiglavõrgu arengukavas (edaspidi HVA) nimetatud haiglaid, näiteks silmaarsti teenused, taastusravi, psühhiaatria jne. Haiglavõrgu arengukavasse kuuluvad enamasti kohaliku omavalitsuse või riigi omanduses olevad haiglad, kes on automaatselt lülitatud Haigekassa rahastuse nimekirja.

Praegu eelistab Haigekassa tervishoiuteenuse rahastamisel HVA haiglaid, mistõttu on teised tervishoiuteenuse osutajad jäetud halvemasse olukorda.

HVA haiglate lauseelistamise korral on tegemist turumoonutusega, mis tavapärases konkurentsiolukorras oleks välistatud. See võib viia olukordadeni, kus ravirahade jagamisel on eelistatud kallim ja/või ebakvaliteetsem HVA haigla poolt osutatav teenus. Ameti hinnangul tuleks ravi rahastamisel võimalikke vastuargumente vabale konkurentsile üksikjuhtumite kaupa kaaluda ning HVA haiglate eelistamine ei peaks olema automaatne. Praegu sellist kaalumist läbi ei viida.

Hetkel ei ole kehtivas seadusandluses läbipaistvat ja üheselt mõistetavat regulatsiooni, mille põhjal Haigekassa peaks otsustama rahastuse jagunemise HVA haiglate ja ülejäänud tervishoiuteenuse osutajate vahel. Seetõttu tegi Konkurentsiamet Sotsiaalministeeriumile ettepaneku lisada seadusesse selged ja läbipaistvad kriteeriumid. Üksnes nende täitumise korral oleks Haigekassal õigus konkreetsel erialal HVA haiglaid ilma piiranguteta ravi rahastuse jagamisel eelistada. Tervishoiuteenuste osas, kus vastavad kriteeriumid täidetud ei ole, peaksid kõik tervishoiuteenuste osutajad võrdsetel tingimustel konkureerima.


Maarja Uulits
22 Aprill 2014
  Kommentaarid