Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Justiitsministeerium küsib arvamusi ühe osanikuga osaühingute asutamise direktiivi eelnõule
Euroopa Parlament ja Nõukogu on välja töötanud direktiivi eelnõu ühe osanikuga osaühingute asutamise kohta. Eelnõu kohaselt ühtlustatakse liikmesriikide õigusnorme, et teha välismaal äriühingute tegutsemine lihtsamaks. Justiitsministeerium saatis eelnõu Eesti huvigruppidele arvamuse avaldamiseks.

Direktiivi loomise vajadus tuleneb EL ettevõtjate hinnangutest, et piiriülene tegutsemine on kulukas ja keeruline ning ainult vähesed väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad investeerivad välismaale, asutades äriühinguid teistes riikides. Eelkõige on probleemiks liikmesriikide õiguskordade erinevused ning klientide ja äripartnerite vähene usaldus välismaiste ettevõtjate vastu. Usalduse tõstmiseks asutatakse teistes liikmesriikides sageli emaettevõtja kaubamärki ja tuntust kasutavaid tütarettevõtjaid. Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kes soovivad asutada mitut tütarfimat erinevates liikmesriikides, on asutamisega kaasnevad õigus- ja haldusnormide täitmise kulud aga väga suured.

Antud algatus on EL-s välja töötatud eesmärgiga vähendada välismaal tütarettevõtja asutamise ja juhtimisega seonduvaid kulusid ning selle kaudu hõlbustada äriühingute piiriülest tegevust. Direktiivi alusel kehtestataks kogu EL-s ühtsed õigusnormid, mis võimaldaks luua ühe osanikuga osaühinguid, mida tähistataks kogu Euroopas lühendiga SUP (Societas Unius Personae). Kulud väheneksid eelkõige selliste võimaluste kaudu nagu ühtlustatud registreerimise kord, interneti teel registreerimise võimalus koos ühtse näidispõhikirjaga ja äriühingu asutamiseks vajalik väike kapitalinõue. Võlausaldajate kaitseks pandaks SUPi juhatuse liikmetele (ja mõnel juhul SUPi ainsale osanikule) kohustus väljamakseid kontrollida. Selleks, et ettevõtjad saaksid siseturust täiel määral kasu, ei tohiks liikmesriigid kehtestada nõuet, et SUPi registrijärgne asukoht ja juhtkonna asukoht peavad tingimata asuma samas liikmesriigis.

Muudatuste rakendamine võib arvutuste järgi aidata äriühingu asutajatel Euroopa Liidus säästa kokku 236 miljonist eurost kuni 653 miljoni euroni aastas.
28 Aprill 2014
  Kommentaarid