Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda tutvus Eesti juubeliplaanide ja lõimumisvaldkonna arengutega
Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide esindajad kogunesid täna Riigikogu teabekeskuses, et muuhulgas saada teavet Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta tähistamise plaanidest ning tutvuda uue valdkondliku arengukava Lõimuv Eesti 2020 eesmärkide ja plaanitavate tegevustega. Rahvusvähemuste kultuurinõukoja istungil osalejaid tervitasid kultuuriminister Urve Tiidus ja Riigikogu aseesimees Laine Randjärv.

Kohtumisel arutati, kuidas tutvustada Eestis elavaid rahvusvähemusi Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta programmi raames. Nõukoja liikmed olid huvitatud programmi kujundamisel aktiivselt kaasa lööma, otsustati luua ka eraldi töögrupid ideede kogumiseks. Samuti olid kõne all lõimumisteemad, seda nii Euroopa Liidu toetusmeetme kui ka uue valdkondliku arengukava kontekstis. 10 miljoni eurose mahuga lõimumismeede perioodiks 2014-2020 on praegu koostamisel, meetme põhimõtete ja tingimuste sõnastamise ja hilisema elluviimise eest vastutab Kultuuriministeerium. Uuringute ja laialdaste kaasamistegevuste toel ette valmistatud arengukava Lõimuv Eesti 2020 on praeguseks läbinud ministeeriumide vahelise kooskõlastusringi ja saanud sealt väärtuslikku tagasisidet. „Koostöö ja tihe suhtlus eri ministeeriumidega veel käib, et arengukava ning selle rakendusplaan arvestaks maksimaalselt tehtud ettepanekuid,“ märkis Kultuuriministeeriumi asekantsler Anne-Ly Reimaa kultuurinõukoja liikmetele arengukava hetkeseisu tutvustades.

Rahvusvähemuste kultuurinõukoda on alates 2008. aastast Kultuuriministeeriumi juures tegutsev nõuandev kogu, kes esitab ettepanekuid Eesti rahvusvähemuste kultuurielu- ja tegevuse edendamiseks ning aitab kaasa rahvusvähemuste kultuurielu ja -tegevuse edendamisele vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele. Nõukotta kuuluvad erinevate Eesti rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide esindajad.
17 Juuni 2014
  Kommentaarid