Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

RM: Leedu sai soovituse euroga liituda
ELi rahandusministrid kinnitasid tänasel koosolekul Luksemburgis euroala riikide soovituse võtta 1. jaanuarist 2015 euroalasse vastu Leedu. Lõplik otsus tehakse juulis peale arutelu ülemkogus ning Euroopa Parlamendi arvamuse vastuvõtmist.

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga koostatud lähenemisaruanded kinnitavad, et Leedu täidab kõik euroalaga liitumiseks seatud tingimused ja selle põhjal võtsid euroala riigid vastu soovituse Leedu euroalaga liitumise kohta. Leedu liitumise otsustusprotsess lõppeb juulis, kui Euroopa Liidu Nõukogu on euroala liikmesriikide ja Leedu ühehäälse otsusega lõplikult kindlaks määranud liti ja euro vahetuskursi.

Veel jõudsid ministrid täna kokkuleppele eri riikide ema- ja tütarettevõtjate maksudirektiivis, mille eesmärk on vältida topeltmaksuvabastusi. Euroopa Komisjon tutvustas 2015. aasta ELi üldeelarve eelnõu, mille kohta kujundavad liikmesriigid esialgse seisukoha juulis.

Räägiti ka Euroopa poolaasta raames tehtud riigipõhistest soovitustest ning kinnitati need. Komisjoni ettepanekul otsustasid rahandusministrid lõpetada Austria, Belgia, Hollandi, Slovakkia, Taani ja Tšehhi Vabariigi ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlused. Samuti hinnati Poola ja Horvaatia tegevus piisavaks varem tehtud eelarvesoovituste täitmisel, et mitte astuda menetluse järgmist sammu. Eilse euroala ministrite kohtumisel vaadati üle programmiriikide hetkeseis ning kinnitati Küprose vastastikuse mõistmise memorandumi tingimuste muutmine.
20 Juuni 2014
  Kommentaarid