Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Elektroonika- ja elektriseadmete tootmine mullu kasvas
Möödunud aastal kasvas elektroonika- ja elektriseadmete sektoris tootmismaht püsivhindades kaheksa protsenti ja võrreldes 2012. aastaga kiirenes veidi nii müügi kui ka ekspordi kasv.

Aastal 2013 oli jätkuvalt elektroonika- ja elektriseadmete ekspordi suurimaks turuks Rootsi, kuhu läks pool sektori koguekspordist. Arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmises kasvas eksport aastaga viie protsendi võrra, mida aitas kiirendada tugev müük välisturgudele aasta esimesel poolel, ent välisnõudluse nõrgenemine teisel poolaastal viis ekspordi viimases kvartalis langusesse. Elektriseadmete tootmises toimusid hoogsamad arengud. Ekspordi kasv kiirenes 17 protsendini, ületades aastatagust näitajat üle kahe korra.

Samas elektriseadmete müük koduturule kahanes 30 protsendi võrra, mis langetas haru kogu müügi kasvu üheksale protsendile. Jätkuvalt moodustas kogumüügist kolmveerandi arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete ning veerandi elektriseadmete müük.

Tootmismahtude suurenedes tõusis elektroonika- ja elektriseadmete tootmises hõivatute arv mullu neli protsenti. Palgakasv oli sama kiire kui eelmisel aastal, viis protsenti ja keskmine palk ületas jätkuvalt Eesti keskmist palka.

Pärast nõrka investeerimisaastat, kasvasid elektroonika- ja elektriseadmete tootmises investeeringud materiaalsesse põhivarasse 2013. aastal ligi kolmandiku võrra.

Eesti Konjunktuuriinstituudi märtsi uuringus osalenud mõlema allharu ettevõtjate kindlustunne püsis veel negatiivsena, ent oli juba märgatavalt kõrgem kui kolm kuud tagasi. Kui elektroonika¬tööstuse ettevõtted prognoosisid järgnevaks kolmeks kuuks toodangu mahu kasvu, siis elektriseadmete tootjad ootasid mahu püsimist samana.
28 Juuli 2014
  Kommentaarid