Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.

Valitsus toetas ettepanekut luua Ida-Virumaale Sisekaitseakadeemia praktikabaas
Eile õhtul lõppenud valitsuskabineti nõupidamisel toetas Vabariigi Valitsus siseminister Hanno Pevkuri ettepanekut luua Ida-Virumaale Sisekaitseakadeemia praktikabaas.

Siseminister Hanno Pevkur on valitsuse eilse otsusega väga rahul, kuna kadettide Ida-Virumaale saatmine praktika ajaks suurendab riigi jõustruktuuride kohalolu piirkonnas. "See tähendab, et aastaringselt lisandub Ida-Virumaale korda tagama, piiri valvama, tolli- või päästetööd tegema, aga samuti vangivalvuri praktikat sooritama kuni 100 pidevalt kohal olevat noort siseturvalisuse eest vastutavat inimest. Olen veendunud, et see on väga hea otsus. See tähendab reaalset panustamist piirkonna turvalisemaks muutmiseks," märkis Pevkur.

Siseministri sõnul on Ida-Virumaale noorte kadettide praktikale viimine tänastes oludes ainuvõimalik lahendus. „Küsimus pole ainult rahas. Olukorras, kus meil on head õppebaasid nii Murastes kui Väike-Maarjas ja Tallinnas asuva peamaja kordategemine käegakatsutav, ei ole mõistlik kogu Sisekaitseakadeemia kolimine Ida-Virumaale. Mina ei näe võimalust kaotada Väike-Maarja või Muraste õppekompleks, mis on ühed Euroopa parimad omas kategoorias ja ma toetan tugevalt teostatavat plaani Ida-Virumaa suunal, milleks on praktikabaasi loomine. Tänan siinkohal ka Riigikogu, kes sarnast arusaamist eile toetas ja andis selge signaali, et ka Väike-Maarjas või Murastes on vaja säilitada sisejulgeolekualase hariduse andmine,“ täiendas Pevkur.

Vabariigi valitsus arutas eile õhtul siseministri ettepanekut, mille kohaselt rajatakse Ida-Virumaale Sisekaitseakadeemia praktikabaas, mis sisuliselt hõlmab endas suurt osa siseturvalisusega seotud asutusi Ida-Virumaal, kuna kadetid läbivad praktikat nii politseis, piiril, vanglas kui päästeteenistuses. Praktikabaasi edukaks toimimiseks on vajalik renoveerida Narvas ka väljavalitav ühiselamuhoone, mida saaksid lisaks Sisekaitseakadeemia kadettidele kasutada nii politseinikud, piirivalvurid, tolliametnikud kui vajadusel päästjad. Samuti on ühiselamukohtadest huvitatud Tartu Ülikooli Narva kolledž.
19 September 2014
  Kommentaarid