www.vnl.ee

Mobiilisageduste ümberkorraldamine möödus edukalt

Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ja mobiilside operaatorite koostöös toimus täna öösel raadiosageduste korrastamine. Tele2 võrgus lõpetati tööd plaanipäraselt ja õigeaegselt.

Esmase info põhjal toimusid ümberkorraldused ka teiste operaatorite võrkudes suuremate tõrgeteta. Tele2 Eesti raadiovõrgu juhi Tanel Sarri sõnul valimistati projekti ette mitu kuud ning töödega oli hõivatud 19 spetsialisti. „Tööde tulemusel paraneb osades piirkondades, eriti piirialadel, teenuste kvaliteet“ ütles Sarri.

Tehnilise Järelvalve Amet ja mobiilioperaatorid korrastasid täna öösel sideteenuste kvaliteedi tõstmiseks 900MHz sagedusalas kõikide mobiilsideoperaatorite sageduskasutust. Tööde ajal toimusid öösel üle Eesti planeeritud sidekatkestused ning mõningasi häireid võib esineda ka täna päeva jooksul.


   08 Veebruar 2015