www.vnl.ee

Valdo Randpere: elatisvõlgnikel peab tekkima vastutus oma laste ees

Riigikogu liikmed toetasid täna ühehäälselt seisukohta, et ligikaudu 100 000 elatisraha tasumisest kõrvalehoidja elu tuleb teha võimalikult ebamugavaks, selgitas riigikogu õiguskomisjoni liige Valdo Randpere (Reformierakond).

78 poolthäälega vastu võetud seadusemuudatustega ootavad Randpere sõnul elatisraha maksmisest kõrvalehoidjaid edaspidi karmid riiklikud sunnimeetodid.

„Seadusemuudatus paneb nii mõnegi lapsevanema mõtlema, et tal on laps: enne, kui oma järeltulija ees pole kohustused täidetud, ei saa ka jahil käia ega autorooli istuda ning võib oodata kohtutäituri külaskäiku. Eeldatavasti tekib inimestel, kelle jaoks muud asjad on olulisemad kui oma lapse eest vastutamine, vastutus oma järeltulija ees, kui neilt võetakse ära materiaalse ja moraalse kohustuse täitmisest rohkem meeldivamad tegevused,“ lausus riigikogu reformierakondlasest liige.

„Loodetavasti selle eelnõu tulemusena väheneb elatisvõlgnike arv niivõrd palju, et eraldi riikliku fondi loomine ning võlgnike kohustuste teiste maksumaksjate kanda võtmine muutub mõttetuks,“ lisas Randpere.

Eelnõu 803 SE üheks suuremaks muudatuseks on kohtu võimalus elatise mõjuva põhjuseta tasumata jätmise korral peatada võlgniku mootorsõiduki juhtimisõiguse, jahipidamisõiguse ja relvaloa kehtivus.

Kohtutäiturit kohustatakse lapse elatise võlgniku valduses olevaid ruume ja maatükki regulaarsemalt läbi otsima arestitava vara leidmiseks ning selle müümiseks, kui muud täitetoimingud pole pika aja jooksul võimaldanud elatist sisse nõuda.

Uuenduslikuks muudatuseks on isiku sissetuleku suuruse arvestamine selle arestimisel. Lapse elatisnõude aegumistähtaeg pikeneb kolmelt aastalt kümnele.


   18 Veebruar 2015