www.vnl.ee

Kohus mõistis oma last kehaliselt väärkohelnud naisele vangistuse

Kohus tunnistas Keiti Voogre (22) süüdi kehalises väärkohtlemises ning mõistis talle karistuseks 3aastase vangistuse, millest 6 kuud kannab süüdimõistetu ära kohe ja ülejäänud 2,5 aastat tingimisi 3-aastase katseajaga.

3-aastase katseaja jooksul peab süüdimõistetu täitma kontrollnõudeid ning kohustusi, osalema sotsiaalprogrammis ning ei tohi tarvitada alkoholi ega narkootilisi või psühhotroopseid aineid.

Karistuse kandmise algusajaks loetakse Voogre kahtlustatavana kinnipidamise päev 18.september 2014. Kuus kuud reaalset vangistust on Voogrel otsuse kuulutamise ajaks kantud ja Voogre vabastati kohtusaalist.


Voogrelt mõisteti riigi tuludesse sundraha 585 eurot.

Kohtuasi lahendati perekonna ja eraelu kaitseks ning alaealise huvides kinnisel istungil kokkuleppemenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse pooltel on võimalik kohtus tutvuda kohtuotsusega. Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist tuleb teatada Harju Maakohtule kirjalikult seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või resolutsiooni kuulutamisest.


   17 Märts 2015