www.vnl.ee

Üldkogu valis Juhan Partsi esimeheks

Res Publica üldkogu valis laupäeval Juhan Partsi tagasi erakonna esimeheks.

Parts oli ainus ülesseatud esimehe kandidaat, tema jätkamise poolt oli 832 ning vastu 191 üldkogul osalenut, teatas BNS-ile erakonna meediajuht.

Ka avaldas üldkogu usaldust kõigile Res Publica ministritele.

Haridus- ja teadusminister Toivo Mändmets kogus usaldushääletusel 713 poolt- ja 184 vastuhäält ning 124 hääletanut jäi erapooletuks. Justiitsminister Ken-Marti Vaherile avaldas usaldust 752, vastuhääli oli 183 ning 94 hääletanut jäi erapooletuks.

Rahandusminister Taavi Veskimägile jätkamise poolt oli 850, vastu 105 ja erapooletusk jäi 71 üldkogul osalenut. Sotsiaalminister Morko Pomerants kogus usaldushääletusel 784 poolt- ja 134 vastuhäält ning 105 hääletanut jäi erapooletuks.

"Täna saadame siit Rakverest sõnumi, et Res Publica on ühtne ja me tahame teenida Eesti rahvast veel pikki aastaid," ütles Parts.

Üldkogu võttis vastu ka seitse poliitlist resolutsiooni. Neist ühes andis üldkogu Res Publica erakonna eestseisusele volituse pidada kõnelusi teiste erakondadega uue laiapõhjalise paremtsentristliku rahvaerakonna moodustamiseks.

Erakonna aseesimeesteks valis üldkogu Taavi Veskimäe, Jaanus Rahumäe ning Sven Sesteri.

Uuteks eestseisuse liikmeteks valiti üldkogul Urmas Reinsalu, Tõnis Palts, Marko Pomerants, Relika Alliksaar, Külvar Mand, Kurmet Müürsepp, Ants Pauls, Andres Jalak, Kaupo Reede, Krista Nõmm, Peeter Laurson, Toomas Tauts, Alar Karu, Urmas Hallika, Anti Tammeoks, Vello Lips ning Toomas Kink.

Ka valis üldkogu uue revisjonikomisjoni ja aukohtu.

Vastavalt eestseisuse otsusele arvati üldkogul erakonnast välja umbes 300 liiget, kes alates erakonna asutamisest pole liikmemaksu tasunud. Kõigi väljaarvatutega võtavad erakonna piirkondlikud organisatsioonid lähiajal ühendust, et kinnitada nende soovi erakonnas osalemisest loobuda, ütles erakonna meediajuht.  BNS   18 September 2004