www.vnl.ee

Õiguskantsler kontrollib Ida-Virumaa arestimaju

Õiguskantsler Allar Jõks kontrollib, kas Ida-Virumaa arestimajades järgitakse kinnipeetavate kohtlemisel seadust.

Õiguskantslerile on Ida-Virumaa politseiprefektuuride arestimajadest laekunud arvukalt kaebusi. Eelkõige on kurdetud halbade elamis- ja olmetingimuste üle, sanitaarnõuete ning isiku hügieenivajaduste mittetäitmise üle, teatas õiguskantsleri kantselei.

Vangistusseaduse ja arestimaja sisekorraeeskirja kohaselt peab eluruumis olema aken, mis kindlustab nõuetekohase päevavalguse, samuti peab olema tagatud ventilatsioon. Arestialusel peab olema võimalik kasutada sisekorraeeskirja järgset õigust soovi korral viibida värskes õhus ja ühte kambrisse ei tohi paigutada liiga palju inimesi.

Kui olukord arestimajades ei vasta seaduses ette nähtud nõuetele, toob see õiguskantsleri hinnangul kaasa arestialuste väärikust alandava kohtlemise, mis on põhiseaduse kohaselt keelatud.

Tähelepanu pälvib esmaspäeval ja teisipäeval Ida-Virumaal viibiva Jõksi sõnul asjaolu, et arestimajade kinnipidamiskambrites on esinenud mitu surmajuhtumit.

Õiguskantsleri kantselei meenutas, et halbadele tingimustele arestimajades on Eesti tähelepanu juhtinud ka rahvusvahelised organisatsioonid. Piinamise ja ebainimliku kohtlemise Euroopa komitee on soovitanud Eestil kiiremas korras tagada politseil arestimajades isikute põhiõiguste kaitse ning täita seadusest tulenevaid nõudeid kinnipidamistingimuste osas.

Allar Jõks on juba eelmisel aastal teinud märgukirja siseministrile ettepanekutega kõrvaldada põhiseaduse ja seadustega vastuolus olevad probleemid Ida-Viru arestimajades. Visiidil kontrollib õiguskantsler, kuidas on ministrile saadetud märgukirjas esitatud soovitusi täidetud.  BNS   20 September 2004