www.vnl.ee

Moskva soojendas taas üles Läti ja Eesti venelaste teema

Vene välisministeerium tõstatas taas Läti ja Eesti venekeelse vähemuse õiguste
teema, ajastades selle ÜRO Peaassamblee istungjärgu ajaks.

"Venemaa tähtsustab ÜRO tegevust inimõiguste vallas. Samas peame lubamatuks
topeltstandardeid ja inimõiguste teema politiseerimist, selle ärakasutamist
riigile surve avaldamise hoovana," ütles Vene välisministeeriumi pressiesindaja
Aleksandr Jakovenko ajakirja Välismajandussidemed (Vnešneekonomitšeskie svjazi)
septembrinumbrile.

Usutlus avalikustati esmaspäeval ka Vene välisministeeriumi koduleheküljel.

"Moskva hinnangul peaks ÜRO inimõiguste ülemkomissari tegevuse pearõhk olema
suunatud riikidevahelise dialoogi ja koostöö arendamisele ning tugevdamisele...
inimõigusvallas," kinnitas ta.

"Moskvas tekitavad jätkuvalt muret tõsised probleemid enam kui miljoni Läti
ja Eesti venekeelse elaniku õiguste kindlustamisega," sõnas diplomaat.

"Kodakondsusetuse probleemi konserveerimine tekitab pikaajalise
demokraatiadefitsiidi," lisas ta.

Jakovenko meenutas, et võitlus rassismi, rassilise diskrimineerimise,
ksenofoobia ja sellega seotud sallimatuse mis tahes vormide ja ilmingutega on
üks ÜRO tegevuse prioriteetseid suundi.
   20 September 2004