www.vnl.ee

Nõukogudeaegne dissident läkitas Kreeka kommunistile kirja

Nõukogude ajal teisitimõtlemise eest vangis olnud Kalju Mätlik saatis avaliku kirja Eestit natsismi rehabiliteerimises süüdistanud Kreeka saadikule europarlamendis.

"Teie loete kreeka rahva võitlust saksa okupantide vastu õigustatuks, nagu meiegi seda teeme. Sellisel juhul tuleb Teil ka eesti rahva võitlust nõukogude okupantide vastu õigustatuks pidada. Väited, nagu oleksid eesti mehed Teises maailmasõjas võidelnud hitlerliku Saksamaa eest, on täiesti alusetud," teatas Mätlik reedel allkirjastatud läkituses Kreeka kommuniste esindavale Athanasios Pafilisele.

Mätlik meenutas, et kohe pärast Eesti okupeerimist NSV Liidu poolt 1940. aastal algas siin kommunistlik terror, samuti kirjeldas ta küüditamisi.

"Jääb arusaamatuks, kuidas Teie, härra Pafilis, elades vabal maal, kus igasugune informatsioon on vabalt kättesaadav, teate üksnes nendest kuritegudest, mida natsid toime panid, ei tea aga seda, et kommunistide kuriteod on täiesti võrreldavad natside kuritegudega," märkis Mätlik.

Euroopa Liidu Nõukogu (ELN) teatas septembri keskel vastuses kreeklasele, et neil pole teavet natsismiilmingute kohta Eestis. Athanasios Pafilis esitas ELN-ile küsimuse, millised meetmed kavatseb nõukogu kasutusele võtta, et takistada fašismi rehabiliteerimist Eestis.  BNS   26 September 2004