www.vnl.ee

Eesti hakkab võitlema depressiooni vastu

Eesti alustab koos teiste Euroopa riikidega depressioonivastast võitlust, millesse kaasatakse perearstid, õpetajad ja politseinikud.

Projekt "Eesti depressioonivabaks" näeb ette avalikkuse teadlikkuse tõstmist, koostööd perearstidega, esmatasandi abistajate koolitamist ja erinevaid teenuseid kõrge depressiooniriskiga inimestele.

Neli ja pool aastat kestva projekti on pool aastat ette valmistatud ning lähiajal algab koolitus arstidele ja õpetajatele, ütles BNS-ile Merike Sisask projekti Eestis koordineerivast Eesti-Rootsi suitsidoloogia instituudist. Projekti patroon Eestis on rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo.

Euroopa Liidu poolt on projekti koordinaator Müncheni ülikooli kliinikum ning 15 riigi ühise ettevõtmise ühine nimetus on "European Alliance Against Depression" (EAAD).

Projekti eesmärk on tõsta elanikkonna teadlikkust depressiooni tõsidusest ja ravist, aidata ära tunda ja diagnoosida depressiooni, tõsta elukvaliteeti ning vähendada enesetapukalduvust.

Pühapäeval on rahvusvaheline vaimse tervise päev, mida Eestis tähistati reedel Olümpia hotellis foorumiga, kus püüti sõnastada vaimse tervise teenuse tarbijate ja pakkujate vastastikuseid ootusi ning ühiseid ootusi Eesti riigile.

Samuti oli reedel õiguskantsleri juures ümarlaud, millel teadvustati vajadust väärtustada inimest ning toetada ja edendada rahva vaimset potentsiaali. Samas tõstatati ka eestlaste nõrga vaimse tervise probleem, millele tuleb otsida lahendusi.

"Eesti rahvast ohustab lühike eluiga, nõrk vaimne tervis, stressirohke keskkond ning enesetapukalduvus," teatasid instituudi esindajad.

Eestis on suitsiidiohvreid enam kui autoõnnetuste ohvreid. Enamik enesetapjatest on mehed, kuid enesetapukatseid teevad rohkem naised. Järjest enam on enesetappe 20-24-aastaste meeste seas. Eesti iseseisvusperioodil on endalt elu võtnud 6300 inimest, eelkõige tööealised mehed. Enamikul suitsiidi- või suitsiidikatse tegijatest on depressioon.

Pühapäeval kell 19 saab vaimse tervise päeva puhul Tallinna Kinomajas näha filmi "Magdaleena õed". Esmaspäeval kella 10-16 on Merimetsa tugikeskuses lahtiste uste päev. Oktoobri lõpuni on Eesti lastekirjanduse teabekeskuses avatud Tallinna psühhiaatriahaigla lasteosakonna ja Tallinna lastehaigla psühhiaatriaosakonna patsientide joonistuste näitus "Saame sõpradeks". BNS   08 Oktoober 2004