www.vnl.ee

Rooma klubi arutab ükskõiksust globaliseeruvas maailmas

Maailma tulevikku käsitlev rahvusvaheline foorum Rooma klubi koguneb tuleva
nädala alguses Helsingis, et arutada puudulikust informatsioonist ja
ükskõiksusest põhjustatud probleeme globaliseeruvas maailmas.

Võimalikke lahendusi maailma probleemidele otsib umbes 150 teadlast,
otsusetegijat ja suurfirmade esindajat maailma eri paigust.

Esmaspäevast teisipäevani toimuvast üritusest võtavad teiste seas osa Rooma
klubi esimees Jordaania prints El Hassan bin Talal, Soome riigipea Tarja Halonen
ja ekspresident Martti Ahtisaari.

Konverentsi töörühmades käsitletakse muu hulgas kodanikuühiskonna,
poliitilise eliidi ja turgude vastutust ülemaailmsete probleemide eest ning
demokraatia tegutsemisvõimalusi infotulva keskel. Eesmärk on otsida viise,
kuidas arengumaad saaksid tõhusamalt osaleda informatsiooni juhitud arengus.

Rooma klubi sõnul ei ole info haldamine ainult arenguriikide probleem -
oluline teave kaob tihti tohutusse infomürasse. Enne, kui pole õpitud
informatsiooni selekteerima ja hindama, on raske hakata lahendama puudulikust
infost ja teadmatusest põhjustatud väljakutseid nagu vaesus, demokraatianappus,
kultuuridevahelised konfliktid ja suured ökoloogilised ohud.

Hoolimatuse ja ükskõiksuse eest hoiatab Rooma klubi Soome osakonna esimees
professor Markku Wilenius.

"Paljusid probleeme mõistetakse piisavalt hästi ja selle kaudu teatakse ka
nende lahendamise võtmeid, kuid sellest hoolimata ei ole me suutelised või ei
taha astuda samme inimkonna kursi muutmiseks," ütles Wilenius konverentsi
tutvustavas üllitises.

Rooma klubi peab enne konverentsi Helsingis ka oma aastakoosoleku.

Ühendus asutati 1968. aastal. Rooma klubi tegevuse peamine tegevusmotiiv on
mure inimkonna tuleviku üle.

Klubil on üke 30 allorganisatsiooni. Foorum esitas 1972. aastal raporti
"Kasvu piirid", mis tekitas ulatusliku diskussiooni inimkonna ees seisvatest
väljakutsetest.

Klubisse kuuluvad majandusteadlased, ärijuhid ja endised riigitegelased.

STT - Baltic News
Service
   10 Oktoober 2004