www.vnl.ee

Riigikogu ei toetanud juhiloa saamise sidumist haridusega

Riigikogu lükkas kolmapäeval menetlusest tagasi kaheksa sotsiaalliberaali algatatud eelnõu, mis kehtestanuks ükskõik millise sõiduki juhiloa saamise tingimuseks põhihariduse olemasolu.

Majanduskomisjoni ettepanekut eelnõu menetlusest tagasi lükata toetas 32 ja vastu oli kaheksa saadikut.

Muudatus hakanuks vastuvõtmise korral kehtima ilmselt vaid pärast 1985. aastat sündinud noorte kohta ning sätestanuks haridusnõude osas erandid noortele motosportlastele ja ainult sportimise eesmärgil sõitmiseks.

Mark Soosaar, Jaanus Marrandi, Harri Õunapuu, Olev Laanjärv, Sven Mikser, Peeter Kreitzberg, Robert Lepikson ja Liina Tõnisson tegid samas eelnõus ka ettepaneku lubada autojuhtidele teistest liiklejatest möödasõidul piiramatult kiirust ületada.

"Sellise eelnõuga ei oleks me lagedale tulnud, kui meie õiguskaitseorganid lähtuksid üle maailma tuntud heast tavast, et möödasõidul kiirust ei mõõdeta," selgitas Lepikson.

Eelnõu koostajad rõhutasid seletuskirjas, et seniste uuringute järgi satuvad põhihariduseta isikud teistest sagedamini purjuspäi rooli.

Majanduskomisjon asus sarnaselt valitsusega seisukohale, et eelnõus ette nähtud põhihariduse omandamise kohustuse kehtestamine juhtimisõiguse andmise tingimusena ei ole tõhus abinõu liikluskultuuri parandamiseks.

Majanduskomisjoni aseesimees respublikaan Sven Sester ütles, et haridusnõude kehtestamine autojuhtidele aitaks komisjoni hinnangul vaid kaasa sotsiaalsele kihistumisele ning seaks teatud ühiskonnagrupid ebavõrdsesse seisu.

Sesteri sõnul peab juhtimisõiguse omandamise piiramine tuginema väga selgetele ning üheselt mõistetavatele kaalutlustele ning olema piisavalt efektiivne õigustamaks sellist ulatuslikku isikuvabaduse riivet.

"Kui lubatakse möödasõidul tõsta sõidukiirust, siis võib tekkida olukord, kus juht ei saa hinnata vastutuleva sõiduki kiirust enam adekvaatselt. Samas võib ka tekkida olukord, kus juht on tõesti pidevas möödasõidus," selgitas Sester komisjoni mittetoetavat seisukohta.  BNS   13 Oktoober 2004