www.vnl.ee

Reinsalu hinnangul ei vaja Eesti uut põhiseadust

Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul ei vaja Eesti uut põhiseadust, küll toetas ta eelmise riigipea Lennart Meri ettepanekut luua põhiseaduse kohus.

Res Publicasse kuuluv Reinsalu ütles Tartus õigusteadlaste päeval esinedes, et pole olemas ei juriidilisi, poliitilisi ega Eesti EL-i kuulumisest tulenevaid põhjusi, mis sunniksid meid uut põhiseadust vastu võtma või olemasolevat totaalselt revideerima.

Samas ei tähenda see Reinsalu sõnul, et põhiseadus ei võiks areneda. Selleks on mitu võimalust, näiteks riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendite või põhiseaduse kirjasõna muutmise kaudu. Viimasel juhul peabki komisjoni esimehe hinnangul hoiduma põhiseaduse totaalrevisjonist, mis näiteks sõjaeelses Eestis tõi kaasa riigi institutsionaalse ülesehituse muutmise ning demokraatia, kodanikuühiskonna ja ka majandusvabaduse vähenemise.

Reinsalu meenutas, et taasiseisvunud Eestis on olnud 14 juriidiliselt fikseeritud katset põhiseadust muuta. 13 neist algatasid riigikogu liikmed ja ühe president Meri.

Põhiseaduse tegelik muutmine on läbi viidud kahel korral. Esiteks siis, kui kohalike volikogude volitusi pikendati kolmelt neljale aastale ning teiseks siis, kui rahvahääletus võttis vastu põhiseaduse täiendamise seaduse.

Reinsalu toetas president Meri ettepanekut luua Eestis põhiseaduse ehk konstitutsioonikohus, mille Meri esitas oma ametisoleku viimastel tundidel.

Ta meenutas, et praegu on põhiseaduslikkuse järelevalve kohus üks riigikohtu neljast kolleegiumist. See aga tähendab asümmeetriat seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu vahel viimase kasuks.

Põhiseaduse kohus lahendaks vaidlusi põhiseaduslike organite vahel. Meri ütles eelnõu oktoobris 2001 algatades, et sel kohtul oleks õigus lõplikult lahendada vaidlused näiteks valitsuse ja parlamendi või presidendi ja parlamendi vahel.

"See institutsioon võtab ka ohu, et mõni võimukas peaminister, parlamendi liider või president hakkaks endale ahmima võimu, mis talle põhiseaduse järgi ei kuulu. Põhiseaduse kohus looks selle tasakaalu, mida Eesti toimimiseks vajab," lisas Meri toona.

Reinsalu tegi ka ettepanekud luua parlamendi juurde autoriteetsetest õigusteadlastest koosnev kogu, kes hakkaks analüüsima EL-i põhiseaduslepet, ning asutada konstitutsiooniõiguse alaste uuringute õpperaha.  BNS   22 Oktoober 2004