www.vnl.ee

Kuusalu ning Loksa valla elanikud toetasid ühinemist

Kolmapäeval lõppenud rahvaküsitlusel toetasid Harjumaa Kuuusalu ning Loksa valla elanikud kahe omavalitsuse ühinemist, Loksa vallas oli liitumistoetajate ülekaal väga napp.

Kuusalus toetas liitumist 52,4 protsenti ja vastu oli 39,8 protsenti osalenuist. Hääleõiguslike elanike nimekirjas oli 3555 inimest, neist osales küsitluses 273 elanikku, teatas Kuusalu vallavalitsuse esindaja.

Loksa vallas said Kuusaluga liitumise pooldajad neljahäälelise enamuse, ühinemist toetas 126 ja selle vastu oli 122 inimest. Loksa vallas on 1630 hääleõiguslikku elanikku.

Liitumisettepaneku tegi Loksa vallavolikogu eelmise aasta oktoobris, kahe omavalitsuse ühinemisel tekiks umbes 6700 elanikuga vald.  BNS   28 Oktoober 2004