www.vnl.ee

Lapsi hooldatakse 20 minutit päevas

Statistikaameti andmetel kulub inimestel laste hooldamisele keskmiselt 20 minutit päevas; lastega koos veedetakse üle kuue tunni päevas.

Statistikaameti uue kogumiku "Sotsiaaltrendid 3" andmetel kulutavad inimesed päevas hooldustegevuseks keskmiselt 21 minutit, sealhulgas 20 minutit alla 10-aastaste laste hoolduseks.

Naised kulutavad hooldusele päevas 31 ning mehed kaheksa minutit.

Sotsiaalstatistika osakonna juhataja Urve Kase sõnul on hooldusaega välja arvutades arvestatud kõiki üle 10-aastasi elanikke, hoolimata sellest, kas neil on lapsed või mitte. Sellesse aega ei ole arvestatud palgaliste lapsehoidjate ega lasteaiatöötajate poolt kulutatud aega.

Kase sõnul mõeldakse hoolduse all lapsega mängimist, temaga koos õppimist või tema hoidmist, samuti näiteks lapse lasteaeda viimist.

Lapsega koos veedetud muu aeg, mille alla kuulub ka temaga vestlemine mingi muu tegevuse kõrvaltegevusena, arvestatakse lapsega koos veedetud ajaks.

Kuni 10-aastaste lastega veedavad inimesed aega keskmiselt kuus tundi ja kaheksa minutit päevas. Naiste puhul on see aeg keskmisest tund aega pikem ning meeste puhul tunni võrra lühem.

Statistika kohaselt on viimastel aastatel oluliselt suurenenud arvutiga leibkondade arv, mis on kasvanud viielt protsendilt 22-le.

"Laps on see indikaator, mis paneb pere arvutit ostma," kinnitas Kask arvuti olemasolu enamasti just lastega peredes.

Arvuti soetamine on tema sõnul positiivne trend, kuna see arendab tööoskusi, seob sotsiaalselt ning aitab kaasa eneseharimisele.

Oma päevasest vabast ajast kulutavad inimesed enamiku ehk keskmiselt 138 minutit televisiooni ja video vaatamisele ning kõige vähem ehk keskmiselt kolm minutit loodusega seotud tegevusele.

Vaba aega on kõige vähem 25-44-aastastel naistel.  BNS   29 Oktoober 2004