www.vnl.ee

Mereväe laevad lõpetasid aktiivse navigatsioonihooaja

Balti riikide miinitõrjeeskaadrisse Baltron kuuluvad Eesti mereväe laevad miinijahtija Wambola ning staabi- ja varustuslaev Admiral Pitka lõpetasid pärast õppust Passex 04 aktiivse navigatsioonihooaja.

Läti ja Leedu vetes 25. oktoobrist 5. novembrini läbi viidud õppusel Passex 04 harjutas kolme Balti riigi ühine miinitõrjeeskaader Baltron koos NATO miinitõrjeüksusega taktikalist ja protseduurilist koostööd ning manöövri- ja sideharjutusi, teatas BNS-ile kaitsejõudude teavitusteenistus.

Baltroni ülema kaptenmajor Sten Sepperi sõnul oli Passex 04 Baltronile ja mereväele väga olulise tähtsusega õppus. "Saime harjutada koostööd NATO üksusega," ütles ta. Tema sõnul olid tulemused koos NATO laevadega harjutades üllatavalt head.

Passex 04 oli Baltroni laevade aktiivse navigatsioonihooaja viimane õppus.

Viiel õppuse päeval viidi läbi miinitõrjeoperatsioon, mille käigus tehti kahjutuks üks Teise maailmasõja aegne meremiin.

Nädalavahetusel naasnud miinijahtija Wambola tegutses harjutustel NATO miinitõrjeeskaadri koosseisus. Staabi- ja varustuslaev Admiral Pitka oli harjutuste staabilaev.

Kokku osales õppusel 11 laeva, neist neli Baltronist ja seitse NATO Põhja-Euroopa miinitõrjeeskaadrist.  BNS   10 November 2004