www.vnl.ee

Järvamaa Lehtse volikogu hoiab Suur-Tapa poole

Järvamaa Lehtse valla volikogu toetas kolmapäeval valla ühinemist Lääne-Virumaal kujuneva niinimetatud Suur-Tapaga ja otsustas lõpetada läbirääkimised Aegviidu vallaga.

Järva Teataja andmeil toetasid oktoobris läbi viidud rahvaküsitluse tulemuse kinnitamist kõik volikogu liikmed.

Rahvaküsitlusel pooldas liitumist Lääne-Virumaal asuvate Tapa linna, Saksi valla ja Kadrina valla Ridaküla alusel moodustada kavatsetava omavalitsusega 64,6 ja Lehtse valla säilimist 19,6 protsenti vastanutest.

Küsitlus toimus eraldi Lehtse ja Jäneda piirkonna elanikele. Lehtse piirkonnas pooldas liitumist Tapa, Saksi ja Ridakülaga 73,8 ning valla säilimist 25 protsenti vastanuist.

Jäneda piirkonna elanikelt küsis vallavalitsus ka suhtumist liitumisse Harjumaa Aegviidu vallaga. Selle variandi poolt oli 40,5 protsenti Jänedal vastanuist, ühinemist Tapa, Saksi ja Ridakülaga toetas 47,3 ning Lehtse valla säilimist 9,5 protsenti vastanuist.

Viimasest tulemusest lähtuvalt otsustas Lehtse vallavolikogu lõpetada liitumisläbirääkimised Aegviidu vallaga.

Volikogu esimees Toomas Kaukver ütles ajalehele, et kuigi volikogu peab tulevikus heaks kiitma ka ühinemislepingu, on kolmapäevane otsus põhimõttelise tähendusega.

Kolmapäeval kinnitas rahvahääletuse tulemused ka Tapa volikogu, seal toetas ühinemist Lehtse ning Saksi ja Ridakülaga 61 protsenti osalenutest.

Tapa linnapea Kuno Rooba sõnul toetas ühinemist ka Tapat rõngana ümbritseva Saksi valla volikogu, sealgi on inimesed küsitlusel seda liitumist pooldanud.  BNS   18 November 2004