www.vnl.ee

Euroopa kohus pani riigikohtu kohtuotsust korrigeerima

Riigikohus korrigeeris Euroopa inimõiguste kohtu otsuse alusel kütuseärimehe suhtes maksuseaduse rikkumise süüasjas langetatud kohtuotsust.

Euroopa inimõiguste kohtu otsusest tulenevalt tühistas riigikohus osaliselt kohtuotsused Rain Puhki süüasjas ning mõistis mehe maksukuritegudes osaliselt õigeks.

Euroopa inimõiguste kohus tunnistas 10. veebruaril, et Eesti kohtud rikkusid Puhki süüditunnistamisel enne vastavate karistusnormide kehtima hakkamist toime pandud tegude eest Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni.

Samuti mõitis Euroopa kohus Eesti riigilt Puhki kasuks välja 3000 eurot ehk ligikaudu 48.600 krooni mitterahalise kahju hüvitamiseks.

Euroopa inimõiguste kohus leidis, et riigikohus viitas Puhki süüasjas tehtud otsustes oma lahenditele, mis olid tehtud pärast Puhkile süüks pandud tegude toimepanemist.

Euroopa kohus märkis oma otsuses, et nii seadusi kui ka riigikohtu seisukohti ei tohiks inimese kahjuks kohaldada ajas tagasiulatuvalt.

Eesti kohtud mõistsid Puhki 1999. aastal süüdi maksukuritegudes, mis ta oli toime pannud 1993. ja 1995. aastal. Kohtud karistasid Puhki tingimisi vangistusega ning mõistsid talt maksuameti kasuks välja 1,6 miljonit krooni.

Riigikohus tühistas esmaspäeval varasemad kohtuotsused osas, millega Puhkilt mõisteti välja Tartu maksuameti 1,6 miljoni kroonine tsiviilhagi.  BNS   23 November 2004