www.vnl.ee

Hiiumaa lennuõnnetuse põhjuseid hakatakse uuesti uurima

Lääne maakohus rahuldas kolmapäeval advokaatide taotluse teha kolm aastat tagasi Hiiumaal toimunud lennuõnnetuse asjaolude selgitamiseks uus komisjoniline ekspertiis.

Uut ekspertiisi taotlesid lennuõnnetuse põhjustamises süüdistatava lennukikapteni Alexander Nikolajevi (48) kaitsjad, vandeadokaat Kalev Bachmann ja vandeadvokaadi vanemabi Igor Gräzin.

Advokaaitde taotlusele ei vaielnud vastu ka riigiprokurör Andres Ülviste. Kohus rahuldas taotluse ning määras järgmised istungid tuleva aasta 2.,3., ja 4. märtsile.

Märtsis alanud protsessil avaldas kohus Nikolajevi süüdistuse selle mahukuse tõttu kahel päeval. Lennukikapten end õnnetuse põhjustamises süüdi ei tunnistanud.

Keskkriminaalpolitsei süüdistab Nikolajevit õhutranspordi ohutu liiklemise ja käitluseeskirja rikkumises, millega kaasnesid rasked tagajärjed.

Lennufirmale Enimex kuuluv reisilennuk An-28 kukkus Hiiumaal Kärdla lennuvälja lähedal alla 2001. aasta 23. novembri õhtul. Lennuki pardal olnud 17 inimesest suri üks kohapeal ja teine hiljem haiglas. Vigastada sai seitse reisijat.

Lennuk oli regulaarlennul Tallinnast Kärdlasse ja asus vahetult enne õnnetust maandumisre˛iimile.

Valitsus kiitis 2002. aasta 12. veebruaril heaks lennuõnnetust uurinud ekspertkomisjoni lõpparuande, mille järgi põhjustas õnnetuse lennukikapteni eksimus.

Komisjon jõudis pärast kaks kuud kestnud uurimist järeldusele, et lennukikapten Nikolajev ei hinnanud lennuväljale lähenemisel olukorda adekvaatselt ja kasutas valesid juhtimisvõtteid.

Õnnetusele aitasid kaasa põhjendamatult väikese lennu- ja suure laskumiskiiruse hoidmine lennuväljale lähenemisel ning ebapiisav kõrgusekontroll, märgitakse aruandes.

Eksperdid leidsid samuti, et piloot poleks tohtinud minna visuaallennule üle lennuliiklusteenistuselt vastavat luba saamata.

Kohtus süüdimõistmisel ähvardab Nikolajevit kuni kümneaastane vanglakaristus.  BNS   24 November 2004