www.vnl.ee

Kaitseliit otsib vabatahtlikke välismissioonile

Kaitseliit otsib vabatahtlikke järgmisel kevadel Bosniasse ja Hertsegoviinasse rahutagamismissioonile saadetavasse rühma.

Kaitseliidu pressiesindaja Tanel Rütman ütles BNS-ile, et järgmise aasta 1. juulil alustab kaitseliitlastest moodustatud kuni 30-meheline valverühm teenistust Bosnias ja Hertsegoviinas.

"Kaitseliitlased lähevad missioonile samadel tingimustel, nagu teisedki Eesti rahuvalvajad," ütles Rütman.

Ta kinnitas, et praeguse kava kohaselt osaleb Kaitseliit vaid rahutagamismissioonidel Euroopas.

Rühm on missioonil pool aastat, pärast seda vahetab selle välja järgmine Kaitseliidu rühm. Esimese välismissioonile siirduva Kaitseliidu rühma väljaõpe algab järgmise aasta jaanuaris ning kestab 15 nädalat.

Rütmani sõnul otsitakse rühma mehi peamiselt valveteenistuses olevate kaitseliitlaste seast.

Kandidaadid peavad olema heas füüsilises vormis 18-40-aastased vähemalt keskharidusega Eesti kodanikud, teatas Kuma raadio. Kandidaat ei tohi olla kohtulikult karistatud ja ta peab olema Kaitseliidu liige.

Rütmani sõnul on võimalik, et Kaitseliit saadab ka ühe ohvitseri rahutagamisvägede staapi.

Kaitseliit ei ole varem organisatsioonina rahutagamismissioonidel osalenud. BNS   29 November 2004