www.vnl.ee

Narva politseiinfo 13.09

*IDA POLITSEIPREFEKTUUR
NARVA POLITSEIOSAKOND
Politseiinfo
13.09.2006*

*Tere!
Möödunud ööpäeval registreeriti Narva politseiosakonnas järgmised
sündmused:*

*Vargused*

12.09.2006 varastati Narvas Tallinna mnt. korterist mobiiltelefon.Kahju
1330 krooni.

---------

Mari Riina Rist
Pressiesindaja
Ida Politseiprefektuur
Rakvere politseiosakond
Tel 322 2650, 5347 3725
maririina.rist@ida.pol.ee <mailto:maririina.rist@ida.pol.ee>


   13 September 2006