www.vnl.ee

Küsitlus näitab toetuse suurenemist EL-i põhiseadusele

Oktoobris toetas Euroopa Liidu põhiseaduslikku lepet 68 protsenti küsitletutest ehk viis protsendipunkti rohkem kui sarnases gallupis märtsis, teatas Euroopa Komisjon reedel.

Komisjon hoiatas, et need tulemused ei näita, kuidas lõppeb hääletus EL-i põhiseaduse üle neis vähemalt kaheksas liikmesriigis, kus referendum korraldatakse. Leppe võib nurjata ka ainult üks negatiivne tulemus.

"See näitab ainult inimeste toetust põhiseaduse kontseptsioonile," märkis EL-i täitevorgan kaks korda aastas läbiviidava küsitluse kohta. Arvamusuuringus ei tahetud teada inimeste suhtumist põhiseadusliku leppe teksti.

Suurem osa umbes 25.000 inimese küsitlemisest toimus vahetult enne leppe allkirjastamist Roomas 29. oktoobril.

EL-i põhiseaduse toetajaskond oli suurim Belgias, kus lepet toetas 81 protsenti vastanutest. Suurbritannias pooldas põhiseaduslikku lepet 49 protsenti ja Taanis ainult 44 protsenti vastanutest.

Põhiseadusliku leppe eesmärk on tagada ühenduse institutsioonide toimimine ka pärast Euroopa Liidu laienemist tänavu mais.

Reuters - BNS   10 Detsember 2004