www.vnl.ee

Lastearstid tahavad kõiki lapsi kontrollida

Lastearstid eeldavad, et tuleval aastal pärast uue väikelaste läbivaatusjuhendi jõustumist hakkavad nende juures tavakontrollis käima kõik lapsed, mitte ainult need, kes on haiged.

Lastearstide Seltsi ja Perearstide Seltsi koostatud kuni seitsmeaastaste laste tervise jälgimise juhend soovitab kahtluse korral suunata lastearsti juurde lapsed eelkõige nende kolmandal ja üheksandal elukuul ning ka pärast pooleteise-, kahe- ja viieaastaseks saamist, kirjutas Postimees.

Sotsiaalministeeriumi toetust ootava juhendi jõustumine on ministeeriumi tervishoiuosakonna peaspetsialisti Marek Seeri sõnul tõenäoline järgmise aasta algul.

Lastearstide Seltsi presidendi Anne Ormissoni sõnul on juhendis nimetatud vanused laste arengu pöördepunktideks, mil on vajalik, et lapse vaataks läbi eriharidusega spetsialist.

"Eesmärk on, et kõik lapsed külastaksid lastearsti, sest tema on pädevaim otsustama, kas lapsega on kõik korras või vajab ta täiendavaid uuringuid," põhjendas Ormisson.

Tallinna lastehaigla kliinilise juhi Mall Riikjärve sõnul on üks põhjus, miks lastearstid peavad vajalikuks ka tervete laste läbivaatamist, perearstide ebaühtlane ettevalmistus.

"Perearstisüsteem ei ole veel piisavalt kaua toiminud ja kuni nende seas on erineva ettevalmistusega arste, on lastearst see, kel on rohkem kogemust otsustamaks, kas laps vajab järeleaitamist või mitte," märkis Riikjärv.

Ormissoni sõnul praegu perearst tervet last lastearsti juurde suunata ei saa. Samas ei osanud ta öelda, kui palju on lapsi, kes seetõttu kordagi lastearsti juurde ei satu. "Ma ei taha hinnata ka seda, kas see on ohtlik. Arvan, et lapsel on õigus parimale," ütles Ormisson.

Ta lisas, et külastuste reeglipäraseks muutmiseks on lastearstidel olemas kokkulepe perearstidega. Perearstide seltsi esimehe Madis Tiigi väitel on aga lastearstid juhendit vääralt enda kasuks tõlgendanud. "Juhendit oli vaja eelkõige perearstide abistamiseks, et anda neile võimalikult selged reeglid, millest laste läbivaatusel juhinduda. Lastearstide juurde kontrolli saatmine jääb endiselt kahtluse tekkides soovituslikuks, mitte kohustuseks," kinnitas Tiik. Ta lisas, et kohustuslikuks muutub vaid 3-aastaste laste saatmine silmaarstile.

Tiigi sõnul on lastearstide halvustavad väljaütlemised perearstide aadressil tekitanud nördimust perearstide ja segadust patsientide seas. "See, kas tervete laste kontrollimiseks piisab perearstist või tuleb kõik lapsed lastearsti juurde suunata, on pidevalt olnud suurim meievaheline erimeelsus. Tuleks mõelda, kuidas juba loodud perearstisüsteemi paremaks muuta," leidis Tiik.

Ka Marek Seeri sõnul ei kavatse sotsiaalministeerium esialgu kehtestada käsukorras suunamist ning juhend teatud vanuses laste saatmiseks eriarsti juurde on pigem soovituslik.  BNS   15 Detsember 2004