www.vnl.ee

Jastr˛embski: EL peab järgima baltivenelaste õigusi

Venemaa presidendi eriesindaja suhetes EL-iga Sergei Jastr˛embski kordas väiteid venekeelse elanikkonna õiguste ahistamisest Eestis ja Lätis ning avaldas lootust EL-i toetusele selle lõpetamisel.

Jastr˛embski sõnul soovib Venemaa, et EL aitaks järgida venekeelse elanikkonna õigusi Balti riikides, teatas agentuur RIA-Novosti.

"Venemaa taotleb, et EL täidaks oma lubadusi selles küsimuses," ütles Vladimir Putini eriesindaja neljapäeval Moskvas pressikonverentsil. Tema sõnul tehti hiljutisel EL-i ja Venemaa kohtumisel Haagis selles asjas teatud samm edasi, sest EL tegi ettepaneku luua koos Venemaaga ühisstruktuur, mis hakkaks arutama ka rahvusvähemuste õigustega seotud küsimusi.

Eriesindaja sõnul näitab see, et Eesti ja Läti rahvusvähemuste olukord on kaugel EL-i standarditest ja normidest. Ta meenutas, et juba enne EL-i laienemist juhtis Venemaa tähelepanu venekeelse elanikkonna olukorrale neis riikides.

Jastr˛embski kinnitusel ei saa lugeda normaalseks olukorda, et ligi 700.000 inimest on mittekodanikud ja ilma jäetud paljudest sotsiaalsetest, majanduslikest ja poliitilistest õigustest. Tema väitel on mittekodaniku staatus Euroopa õiguse seisukohalt nonsenss.

Eriesindaja süüdistas EL-i tundlikkuse puudumises ses küsimuses. "EL suleb silmad selle ees, et suur osa tema territooriumil elavatest inimestest on jäetud ilma õigusest europarlamenti valida," ütles ta. "Neil pole isegi õigust hääletada kohalike võimuorganite valimistel."  BNS   24 Detsember 2004