www.vnl.ee

Kaur Kenderi süüasi läks politseisse täiendavale uurimisele

Prokuratuur saatis Põhja prefektuuri majanduskuritegude talitusele täiendavaks uurimiseks majanduskuriteos kahtlustatava kirjaniku Kaur Kenderi süüasja.

Põhja ringkonnaprokuröri Lauri Aasmanni sõnul ilmnes kriminaalmenetluse lõppjärgus uusi arveid, mis ei olnud senises revisjoniaktis kajastatud.

"On võimalik, et seni uurimistoimikus märgitud summa võib täiendava revisjoni tulemusena oluliselt muutuda," ütles Aasmann BNS-ile.

Septembri lõpus sai Kender süüdistuse kriminaalkoodeksi paragrahvi järgi, mis käsitleb maksuhaldurile seaduses sätestatud informatsiooni esitamata jätmist, millega kaasnes üle miljoni krooni suurune kahju.

Esialgse süüdistuse järgi suhtus Kender 1997. aastast kuni 2000. aasta aprillini reklaamifirma Sacco & Vanzetti juhatuse liikmena hooletult ettevõtte raamatupidamise korraldamisse, mille tulemusena ei esitanud firma maksuametile nõuetekohaseid deklaratsioone ja riigil jäi maksudena saamata 2.452.835 krooni.

Kender sattus politsei huviorbiiti, kui tema juhitud kunagine reklaamifirma Sacco & Vanzetti jäi segastel asjaoludel 300.000 krooni võlgu trükikojale ILO Print.

1999. aasta veebruaris lahkus Kender Eestist Taisse ja seejärel Ameerika Ühendriikidesse. Ajakirjanduses süüdistasid Sacco & Vanzetti töötajad Kenderit, et ta oli reisirahaks võtnud just selle 300.000 krooni, mis trükikojale maksmata jäi.

Kaur Kender tuli Eestisse tagasi sama aasta suvel ja jätkas edukat kirjanikutegevust. Sacco & Vanzetti tegevus sundlõpetati 2000. aasta aprillis.  BNS   30 Detsember 2004