www.vnl.ee

Lapsesõbralikem omavalitsus on Illuka vald

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo nimetas Ida-Virumaal paikneva Illuka valla üle-eelmise, 2003. aasta kõige lapsesõbralikumaks omavalitsuseks.

Illuka vald tegi ühe lapse kohta kõige suuremaid väljaminekuid, selgus rahvastikuministri büroo tellitud uuringust. Lapsesõbralikkuse hindamisel jagati omavalitsuste rahalised vahendid kõigi laste arvuga.

Omavalitsuste kulud ühe lapse kohta aastas algasid 1250 kroonist ja küündisid 37.200 kroonini.

Lastega seotud tegevus oli kõige mitmekeskisem Mäetaguse vallas. Mitmekesisuse hindamisel võtsid uuringu autorid arvesse vanemate osa päevahoiu eest tasumisel, pere- ja lastetoetuste maksmist ning kooli-ja huvihariduse rahastamist.

Maakondade võrdluses osutusid kõige lapsesõbralikumateks Võrumaa, Harjumaa ja Saaremaa.

Rahvastikuministri büroo tellitud uuring hindas omavalitsuste toetust lastele ja lastega peredele.  BNS   05 Jaanuar 2005