www.vnl.ee

Elektrita on veel 6000 majapidamist

Neljapäeva õhtul oli elektripingeta veel 368 keskpingealajaama, neist üle poole Pärnumaal.

Neljapäeva õhtuks jääb elektrita umbes 6000 majapidamist üle Eesti, pooleliolevad rikete kõrvaldamised jätkuvad hommikul, teatas Eesti Energia Jaotusvõrgu esindaja BNS-ile.

Kella 17 seisuga oli elektripingeta 212 alajaama Pärnumaal, 82 alajaama Viljandimaal, 21 Võrumaal, 12 Saaremaal, kaheksa Põlvamaal, neli Hiiumaal ja kolm Jõgevamaal.

Lisaks Raplamaale, Järvamaale, Ida- ja Lääne-Virumaale, Tallinnale, Harjumaale ja Pärnu linnale said keskpingerikked neljapäevaks täielikult kõrvaldatud ka Tartumaal.

Elektririkke kõrvaldamine on mitmel pool Eestis keeruline, kuna maa on rohke vee tõttu raske tehnikaga ligipääsemiseks liiga pehme. Mõnel pool võib elektrikatkestus kesta maa tahenemiseni.

Viimaste madalpingerikete parandamine võib võtta kuni nädala. Lisaks uuesti üles ehitatud keskpingeliinidele tuleb välja vahetada kuni tuhat liinimasti üle Eesti.

Eesti Energia tugevdab koostööd omavalitsuste ja kohalike sotsiaaltöötajatega, et aidata pikalt elektrita olnud inimesi ning parandada info liikumist.

Vaatamata katkete pikkusele ja pealtnäha korras liinile, on keelatud selleks volitamata inimestel teha ise alajaamades või liinidel lülitusi, teatas jaotusvõrgu esindaja. Enamkannatanud piirkondades on liinidel tööl üle tuhande mehe, kes võivad omavolilise lülitamise tõttu surma saada. Kolmapäeval juba tekkis Kagu-Eestis kaks ohtlikku olukorda.  BNS   13 Jaanuar 2005