www.vnl.ee

Järva omavalitsusliidu juht kuulub kahte erakonda

Järvamaa omavalitsuste liidu esimees Jaago Kuriks kuulub Isamaaliidu ja Res
Publica esindajate kinnitusel korraga mõlemasse erakonda.

Jaago Kuriks ütles Järva Teatajale, et saatis aasta tagasi Isamaaliidu
toonasele peasekretärile Tarmo Loodusele kirja, kus avaldas soovi erakonnast
välja astuda.

"Eeldasin, et olen sellega Isamaaliidust lahkunud," sõnas ta.

Kuriks tunnistas, et Loodus helistas talle tagasi ning teatas, et asjad nii
ei käi ja väljaastumist tuleb veel arutada, kuid sellega jutt tollal piirdus.

Sel nädalal Tartus õpingutel viibiv Kuriks kinnitas, et kirjutas avalduse Res
Publicasse astumiseks eelmise aasta lõpul, aga avaldusel on 2005. aasta jaanuari
kuupäev. "Mis kuupäev seal täpselt on, ma ei teagi," lisas ta.

Res Publica Järvamaa piirkonna esimees Tiina Oraste ütles, et Järvamaa
piirkonna juhatus arutas Kuriksi avaldust nädala alguses ja võttis ta erakonda
vastu, mistõttu on Kuriks sama palju Res Publica liige kui Juhan Parts.

Oraste väitis, et tegi Kuriksile ettepaneku astuda Res Publicasse eelmise
aasta sügisel, kuid too võttis 2005. aasta alguseni mõtlemisaega. "Ma ei hakanud
väga peale ka käima, sest sellise otsuse peab inimene ikka ise langetama," lisas
ta.

Järvamaa omavalitsuste liidu esimehe oma erakonda saamist peab Oraste
tähtsaks ja nimetab Kuriksit maakonnas meheks number üks. "Maavanem on ikka
eelkõige riigiametnik," märkis ta.

See et ka Isamaaliit peab Kuriksit oma liikmeks, on Oraste meelest tüüpiline
Eesti erakondade käitumine võtta inimesi küll lahkelt vastu, aga raskendada
nende lahkumist.

Isamaaliidu Järvamaa piirkonna esimees Jaanus Lohur ütles, et ei tea midagi
Kuriksi Res Publicasse minekust, kuid Isamaaliidust pole mees välja astunud. BNS
   14 Jaanuar 2005