www.vnl.ee

Euroopasse ravile pääsemine on jätkuvalt keeruline

Eesti patsientide esindusühingu hinnangul saaks senisest rohkem inimesi teistes Euroopa Liidu riikides tasuta ravi, kui nad oleksid valmis oma õiguste kaitseks pika kohtutee ette võtma.

Euroopa Liidu Nõukogu määruse järgi peab inimesel, kes läheb teise liikmesriiki ravile ja soovib kulude kinnimaksmist, olema selleks koduriigi haigekassa nõusolek. Nõusoleku võib patsient saada vaid siis, kui kodumaal ei ole vajalik ravi võimalik, kirjutab Postimees.

Eesti patsientide esindusühing viitab aga ühingu kodulehel Euroopa Kohtu otsusele, mille järgi on igal Euroopa Liidu kodanikul õigus minna teise liikmesriiki ravile, kui kodumaal on järjekord liiga pikk. Ravikulud peab sellisel puhul tasuma kodumaa haigekassa.

Justiitsministeeriumi andmeil on Euroopa Kohus leidnud ka seda, et teise liikmesriiki ravile minekuks loa andmisest ei tohi keelduda, kui patsient tõestab, et ta saab mujal tõhusamat abi.

Ühes kohtuasjas läks kohus veelgi kaugemale ning tõlgendas määrust selliselt, et juhul kui inimene soovib ravikulude katmist kodumaal kehtiva hinnakirja alusel, ei ole eelnev luba tingimata vajalik. Kohus leidis, et igasugused piirangud, nagu näiteks sellise loa taotlemine, rikuvad teenuste vaba liikumise põhimõtet.

"Samas ei laiene see automaatselt kõigile sarnastele juhtumitele, vaid tähendab seda, et kui mõni meie patsient jaksaks võtta ette pika ja keerulise kohtutee, saaks ta selliste otsuste valguses õiguse," ütles Eesti patsientide esindusühingu juhataja Pille Ilves.

Ilvese sõnul hakkavad inimesed välismaalt abi otsima siis, kui lisaks sellele, et kodus pole ravi võimalik saada, on ravi osas eelnenud halbu kogemusi.

Välismaal ravimiseks kulus haigekassa eelarvest 2002. aastal ligi poolteist miljonit krooni ja ravi sai 18 inimest, neist 13 last. 2003. aastal kulus selleks ligi kaks miljonit krooni ning ravi sai 16 inimest, neist 11 last. Möödunud aastal kulus 7,5 miljonit krooni, ravile suunati 25 inimest.

Käesoleval aastal kavatseb haigekassa kulutada 34 inimese välisriigis ravimisele ligi kaheksa miljonit krooni.  BNS   15 Jaanuar 2005