www.vnl.ee

Ministeerium kutsub õpilasfirmasid ideekonkursile

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutab koostöös Sihtasutusega Junior Achievement välja õpilasfirmade ideevõistluse. Konkursi eesmärgiks on edendada noorte ettevõtlusharidust; toetada õpilasfirmade tegevust, innovaatilist mõtlemist ning leida ministeeriumi väärtuseid kandva omapärase meene idee.

Ideevõistluse võitnud õpilasfirmale pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium võimalust sõlmida leping ministeeriumi meene tootmiseks.

Meene on mõeldud kinkimiseks ministeeriumi koostööpartneritele nii Eestis kui välisriikides. See peab sümboolselt olema seotud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevusega ning kandma ministeeriumi väärtuseid. Eesmärk on leida kingitus, mis eristuks tavapärastest turundusliku eesmärgiga masstootmises olevatest.

Ideevõistlusest osavõtmiseks palume hiljemalt 4. aprilliks esitada Sihtasutusele Junior Achievment meene näidis, meenet tutvustav kirjeldus ja õpilasfirma äriplaan.

Konkursi tulemustest teavitame 28. aprillil õpilasfirmade võistlusel, kus valitakse ka õppeaasta parim õpilasfirma.

Ideevõistluse kohta saab lisainfot Sihtasutuse Junior Achievementi kontakttelefonil 6 210 998. Konkursi tingimused ja kutse pannakse üles ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljele aadressil www.mkm.ee ning SA Junior Achievement Arengufondi kodulehele www.ja.ee.


   31 Jaanuar 2005