www.vnl.ee

Valitsus eraldas Lääne-Virumaa omavalitsustele kohalike teede hoiuks 8,6 miljonit krooni

Vabariigi Valitsus kinnitas 7.märtsil avalikult kasutatavate kohalike teedehoiu rahajaotuse omavalitsuste lõikes 2005. aastaks. Valitsus eraldas Lääne-Virumaa kohalike teede hoiuks sel aastal kokku 8,6 miljonit krooni ehk ligemale 3,3 miljonit krooni enam kui 2004. aastal.

Kõige suurema toetuse sai Vinni vald - 673 tuhat krooni. Vinni vallal on ka kõige enam kohalikke teid ja tänavaid - kokku 549 km. Rakvere linnal on tänavaid kokku 84 km ja nende korrashoiuks eraldas Vabariigi Valitsus 499 tuhat krooni.

"Valdade ja linnade tänavate ja teedehoiuks eraldatav toetuse suurus arvestatakse erinevate koefitsientide alusel, mis on valdade puhul suurusjärgus 2000 krooni ja linnade puhul 10-11 tuhat krooni kilomeetri kohta," ütles Lääne-Viru Maavalitsuse majandus- ja arenguosakonna juhataja Vahur Liivak. "Nende summade sisse ei ole arvestatud jaanuaritormi tekitatud kahjusid Vihula ja Viru-Nigula valla teedele."

Lääne-Virumaa kohalike omavalitsuste teederegistri andmetel kohalike omavalitsuste hallata 3247 km teid ja 317 km tänavaid, kokku 3564 km.

VNL-Online


   18 Märts 2005